Đáp án câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Sinh học 10

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 59 SGK sinh 10: Sơ đồ dưới đây mô tả các con đường chuyển hóa vật chất giả định. Mũi tên chấm gạch chỉ sự ức chế ngược. Nếu chất G và chất F dư thừa trong tế bào thì nồng độ chất nào sẽ tăng một cách bất thường?
Mục lục nội dung

Đề bài

Sơ đồ dưới đây mô tả các con đường chuyển hóa vật chất giả định. Mũi tên chấm gạch chỉ sự ức chế ngược. Nếu chất G và chất F dư thừa trong tế bào thì nồng độ chất nào sẽ tăng một cách bất thường?

câu hỏi thảo luận trang 59 sgk sinh 10

Lời giải

Nếu chất G bị thừa sẽ ức chế sự chuyển hóa từ chất C → D

Nếu chất F bị thừa sẽ ức chế sự chuyển hóa từ chất C → E

Chất C bị thừa sẽ ức chế sự hình thành chất B từ chất A

Chất A sẽ được chuyển thành chất H

Vậy chất H sẽ tăng bất thường.

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X