Đáp án câu hỏi thảo luận trang 57 SGK Sinh học 10

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 57 SGK sinh 10: Tại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh bột nhưng lại không tiêu hóa được xenlulôzơ?
Mục lục nội dung

Đề bài

Tại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh bột nhưng lại không tiêu hóa được xenlulôzơ?

Lời giải

Tinh bột và xenlulozo đều có đơn phân là glucose nhưng con người không tiêu hóa được xenlulozo bởi vì không có enzyme xenlulaza.

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X