Đáp án câu hỏi thảo luận trang 33 SGK sinh 10

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 33 SGK sinh 10: Từ thí nghiệm này ta có thể nhận xét gì về vai trò của thành tế bào?
Mục lục nội dung

Đề bài

Nếu loại bỏ thành tế bào của các loại vi khuẩn có hình dạng khác nhau, sau đó cho các tế bào này vào trong các dụng dich có nồng độ các chất tan bằng nồng độ các chất tan trong tế bào thì tất cả các tế bào đều có dạng hình cầu. Từ thí nghiệm này ta có thể nhận xét gì về vai trò của thành tế bào?

Lời giải

Điều này chứng tỏ thành tế bào có chức năng giữ cho tế bào có hình dạng nhất định.

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X