Đáp án câu hỏi thảo luận trang 31 SGK sinh học 10

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 31 SGK sinh 10: Kích thước nhỏ đem lại ưu thế gì cho các tế bào nhân sơ?
Mục lục nội dung

Đề bài

Kích thước nhỏ đem lại ưu thế gì cho các tế bào nhân sơ?

Lời giải

Tế bào nhỏ thì tỉ lệ S/V giữa diện tích bề mặt (màng sinh chất) (S) trên thể tích của tế bào (V) sẽ lớn.

Tỉ lệ S/V lớn sẽ giúp tế bào trao đổi chất với môi trường một cách nhanh chóng làm cho tế bào sinh trưởng và sinh sản nhanh hơn so với những tế bào có cùng hình dạng nhưng có kích thước lớn hơn.

Hải Yến (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X