Đáp án câu hỏi thảo luận trang 19 SGK sinh 10

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 19 SGK sinh 10: Hãy kể tên các loại đường mà em biết và nêu chức năng của chúng đối với tế bào.
Mục lục nội dung

Đề bài

Hãy kể tên các loại đường mà em biết và nêu chức năng của chúng đối với tế bào.

Lời giải

- Các loại đường gồm:

1. Đường đơn (ví dụ như glucozơ, fructozo, galactozo) có chức năng chủ yếu là cung cấp năng lượng cho tế bào, cấu tạo nên các đường đôi và đường đa, cấu tạo ADN, ARN (đối với đường ribozo và deoxiribozơ)

2. Đường đôi (ví dụ: Mantozơ, lactozơ, saccarozơ) có chức năng cung cấp năng lượng, cấu tạo đường đa

3. Đường đa (ví dụ: Tinh bột, glicogen, xenlulozơ) có chức năng dự trữ năng lượng, cấu trúc (ví dụ như xenlulozơ cấu tạo nên thành tế bào thực vật)

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X