Bài 1 trang 22 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 trang 22 SGK Sinh học 10. Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại:
Mục lục nội dung

Đề bài

Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại:

a) Đường đơn       b) Đường đội

c) Tinh bột           d) Cacbohiđrat

e) Đường đa.

Lời giải 

Cacbohidrat là thuật ngữ bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại

Chọn d

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X