Sự biến chuyển của nước ta trong những năm 1939 - 1945

Xuất bản: 13/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 104 SGK lịch sử 12: Tình hình nước ta trong những năm 1939 - 1945 có biến chuyển như thế nào ?

Câu hỏi

Tình hình nước ta trong những năm 1939 - 1945 có biến chuyển như thế nào?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào mục I trong sgk Lịch sử 12 trang 103, 104 để trả lời.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 104 sgk lịch sử lớp 12

1. Tình hình chính trị:

- Tháng 9/1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Pháp ra sức vơ vét thuộc địa để phục vụ cho cuộc chiến tranh.

- Tháng 9/1940, Việt Nam chịu sự thống trị của Nhật - Pháp.

- Tháng 3/1945, Nhật đảo chính Pháp, nhân dân Việt Nam sôi sục khí thế cách mạng, sẵn sàng khởi nghĩa.

2. Tình hình kinh tế - xã hội:

- Pháp thi hành chính sách Kinh tế chỉ huy.

- Phát xít Nhật ra sức cướp bóc ruộng đất của nông dân.

- Các công ty Nhật đầu tư vào các những ngành phục vụ cho quân sự.

⟹ Cuối năm 1944 đầu năm 1945, gần 2 triệu đồng bào của Việt Nam chết đói.

Xem thêm: Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 16

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận trang 104 bài 16 SGK Lịch sử lớp 12: Sự biến chuyển của nước ta trong những năm 1939 - 1945.

Bài tiếp: Câu hỏi thảo luận 1 trang 112 SGK Lịch sử 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM