Sự biến chuyển của nước ta trong những năm 1939 - 1945

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 104 SGK lịch sử 12: Tình hình nước ta trong những năm 1939 - 1945 có biến chuyển như thế nào ?

Câu hỏi

Tình hình nước ta trong những năm 1939 - 1945 có biến chuyển như thế nào?

Hướng dẫn trả lời

Dựa vào mục I trong sgk Lịch sử 12 trang 103, 104 để trả lời.

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 104 sgk lịch sử lớp 12

1. Tình hình chính trị:

- Tháng 9/1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Pháp ra sức vơ vét thuộc địa để phục vụ cho cuộc chiến tranh.

- Tháng 9/1940, Việt Nam chịu sự thống trị của Nhật - Pháp.

- Tháng 3/1945, Nhật đảo chính Pháp, nhân dân Việt Nam sôi sục khí thế cách mạng, sẵn sàng khởi nghĩa.

2. Tình hình kinh tế - xã hội:

- Pháp thi hành chính sách Kinh tế chỉ huy.

- Phát xít Nhật ra sức cướp bóc ruộng đất của nông dân.

- Các công ty Nhật đầu tư vào các những ngành phục vụ cho quân sự.

⟹ Cuối năm 1944 đầu năm 1945, gần 2 triệu đồng bào của Việt Nam chết đói.

Xem thêm: Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 16

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận trang 104 bài 16 SGK Lịch sử lớp 12: Sự biến chuyển của nước ta trong những năm 1939 - 1945.

Bài tiếp: Câu hỏi thảo luận 1 trang 112 SGK Lịch sử 12

Thanh Long (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM