Đáp án câu hỏi thảo luận trang 100 SGK Sinh học 10

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 100 SGK sinh 10: Hãy tính số lần phân chia của E.coli trong 1 giờ?
Mục lục nội dung

Đề bài

Hãy tính số lần phân chia của E.coli trong 1 giờ?

Lời giải 

Số lần phân chia của E.coli trong 1 giờ là:

n = t/g = 60/20 = 3 lần

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X