Đáp án câu hỏi thảo luận trang 99 SGK Sinh học 10

Trả lời câu hỏi thảo luận trang 99 SGK sinh 10: Sau thời gian của một thế hệ, số tế bào tế bào như thế nào?
Mục lục nội dung

Đề bài

- Sau thời gian của một thế hệ, số tế bào tế bào như thế nào?

- Nếu số lượng tế bào ban đầu N0 không phải là 1 tế bào mà là 105 tế bào thì sau 2 giờ số lượng tế bào trong bình (N) là bao nhiêu?

Lời giải

- Sau 1 thế hệ, số tế bào trong quần thể tăng gấp đôi

- Ta có thời gian thế hệ là g =20’; t= 2h = 120’

Vậy số lần phân chia là:  lần

Số tế bào trong bình sau 2h là: = 10× 26 tế bào.

Hải Yến (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X