Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Trả lời câu hỏi 3 trang 191 SGK Địa lí 12

Trả lời câu hỏi 3 trang 191, Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo, sách giáo khoa địa lí 12

Đề bài

Hãy xác định trên bản đồ các đảo và quần đảo đã nêu ở trên ?

Phương pháp giải

- Sử dụng kĩ năng đọc bản đồ và Atlat Địa lí Việt Nam để xác định vị trí các đối tượng địa lí.

Lời giải chi tiết

Các đảo (Cái Bầu, Cát Bà, Lý Sơn, Phú Quý, Phú Quốc) và quần đảo (Vân Đồn, Cô Tô, Cát Bà, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, quần đảo Côn Đảo (còn gọi là quần đảo Côn Sơn), quần đảo Nam Du, quần đảo Thổ Chu,...).

Bản đồ hành chính Việt Nam
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu