Cách mạng 1930 - 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những bài học gì ?

Xuất bản: 24/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu 2 trang 220 SGK lịch sử 12: Thực tế cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những bài học kinh nghiệm gì ?

Câu hỏi

Thực tế cách mạng nước ta năm 1930 đến năm 2000 đã để lại cho Đảng và nhân dân ta những bài học kinh nghiệm gì?

Hướng dẫn trả lời

Liên hệ, tổng hợp lại những kiến thức đã học để trả lời.

Trả lời câu  2 trang 220 sgk lịch sử lớp 12

- Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, một bài học xuyên suốt quá trình cách mạng nước ta.

- Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân là người làm nên lịch sử.

- Không củng cố, tăng cường đoàn kết: đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế.

- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Xem thêm: Trắc nghiệm Sử 12 Bài 27

Trên đây là câu hỏi và hướng dẫn trả lời câu 2 trang 216 SGK lịch sử lớp 12 với nội dung trình bày những bài học kinh nghiệm thực tế của Đảng và nhân dân ta thông qua cách mạng nước ta từ năm 1930 đến năm 2000.

Xem thêm: Thống kê sự kiện Lịch sử 12 theo bài

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM