Thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam 1930 - 2000

Xuất bản ngày 24/04/2020 - Tác giả:

Trả lời câu 1 trang 220 SGK Lịch sử 12: Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ 1930 - 2000.

Câu hỏi

Nêu những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi cách mạng là gì?

Hướng dẫn trả lời

Liên hệ, tổng hợp lại những kiến thức đã học để trả lời.

Trả lời câu 1 trang 220 sgk lịch sử lớp 12

1. Những thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 - 2000:

- Cách mạng tháng Tám với sự thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945.

- Kháng chiến chống Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “chấn động địa cầu”. Hiệp định Giơ - ne - vơ năm 1954.

- Hiệp định Pa - ri năm 1973.

- Kháng chiến chống Mĩ, cứu nước với Đại thắng mùa Xuân 1975.

- Công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986.

2. Nguyên nhân cơ bản của thắng lợi cách mạng:

Nguyên nhân theo chủ quan, khách quan:

a. Chủ quan:

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự, phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo, độc lập và tự chủ.

- Truyền thống yêu nước nồng nàn của nhân dân ta, tinh thần đoàn kết chiến đấu dũng cảm vì sự nghiệp cách mạng.

- Hậu phương miền Bắc vững chắc đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở hai miền.

b. Khách quan:

- Sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương

- Sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác, của các lực lượng tiến bộ trên thế giới.

Xem thêm: Trắc nghiệm Sử 12 Bài 27

Trên đây là câu hỏi và hướng dẫn trả lời câu 1 trang 220 SGK Lịch sử 12 với nội dung trình bày thắng lợi lịch sử tiêu biểu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 2000.

Xem thêm: Thống kê sự kiện Lịch sử 12 theo bài

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM