Toán lớp 3 trang 165: Giải bài tập trang 165 SGK Toán 3

Xuất bản: 26/12/2019 - Tác giả:

Giải Toán lớp 3 trang 165 giúp phụ huynh nắm được cách làm và đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 165 SGK để hỗ trợ các em học sinh ôn tập các kiến thức đã được học.

Tài liệu hướng dẫn giải toán 3 trang 165 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 165 SGK Toán 3 sẽ giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Tham khảo ngay...

Giải toán 3 trang 165 sách giáo khoa

Bài 1

Toán 3 trang 165 bài 1

Đề bài

Tính (theo mẫu):

Mẫu:

\(\left. \begin{matrix} 28921 \\ 09\,\,\,\, \\ \,\,12 \\ \,\,\,\,\,\,\,01 \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,1 \\ \end{matrix} \right|\begin{matrix} \dfrac{4}{7230} \\ {} \\ \begin{align} & \\ & \\ \end{align} \\ \end{matrix} \)   \(\bf 28921 : 4 = 7230 \, (\text{dư} \, 1)\)

\(\left. \begin{matrix} 12760 \\ \,\,\,\,\,\, \\ \end{matrix} \right|\dfrac{2}{\,\,\,\,} \)                              \(\left. \begin{matrix} 18752 \\ \,\,\,\,\,\, \\ \end{matrix} \right|\dfrac{3}{\,\,\,\,} \)                                 \(\left. \begin{matrix} 25704 \\ \,\,\,\,\,\, \\ \end{matrix} \right|\dfrac{5}{\,\,\,\,} \)

Bài giải

\(\left. \begin{matrix} 12760 \\ 07\,\,\,\, \\ \,\,16 \\ \,\,\,\,\,\,\,00 \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,0 \\ \end{matrix} \right|\begin{matrix} \dfrac{2}{6380} \\ {} \\ \begin{align} & \\ & \\ \end{align} \\ \end{matrix} \)  \(12760 : 2 = 6380\)

\(\left. \begin{matrix} 18752 \\ 07\,\,\,\, \\ \,\,15 \\ \,\,\,\,\,\,\,02 \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,2 \\ \end{matrix} \right|\begin{matrix} \dfrac{3}{6250} \\ {} \\ \begin{align} & \\ & \\ \end{align} \\ \end{matrix} \)    \(18752 : 3 = 6250 \, (\text{dư} \, 2)\)

\(\left. \begin{matrix} 25704 \\ 07\,\,\,\, \\ \,\,20 \\ \,\,\,\,\,\,\,04 \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,4 \\ \end{matrix} \right|\begin{matrix} \dfrac{5}{5140} \\ {} \\ \begin{align} & \\ & \\ \end{align} \\ \end{matrix} \)   \( 25704 : 5 = 5140 \, (\text{dư} \, 4)\)

Bài 2

Toán 3 trang 165 bài 2

Đề bài

Đặt tính rồi tính:

\(a) \,\, 15237 : 3\)

\(b) \,\, 18842 : 4\)

\(c) \,\, 36083 : 4\)

Bài giải

a) \(\left. \begin{matrix} 15237 \\ 02\,\,\,\, \\ \,\,23 \\ \,\,\,\,\,\,\,27 \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,0 \\ \end{matrix} \right|\begin{matrix} \dfrac{3}{5079} \\ {} \\ \begin{align} & \\ & \\ \end{align} \\ \end{matrix} \)    \(15237 : 3 = 5079\)

b) \(\left. \begin{matrix} 18842 \\ 28\,\,\,\, \\ \,\,04 \\ \,\,\,\,\,\,\,02 \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,2 \\ \end{matrix} \right|\begin{matrix} \dfrac{4}{4710} \\ {} \\ \begin{align} & \\ & \\ \end{align} \\ \end{matrix} \)  \(18842 : 4 = 4710 \, (\text{dư} \, 2)\)

c) \(\left. \begin{matrix} 36083 \\ 00\,\,\,\, \\ \,\,08 \\ \,\,\,\,\,\,\,03 \\ \,\,\,\,\,\,\,\,\,3 \\ \end{matrix} \right|\begin{matrix} \dfrac{4}{9020} \\ {} \\ \begin{align} & \\ & \\ \end{align} \\ \end{matrix} \)   \(36083 : 4 = 9020 \, (\text{dư} \, 3)\)

Bài 3

Toán 3 trang 165 bài 3

Đề bài

Một kho chứa \(27280kg\) thóc gồm thóc nếp và thóc tẻ, số thóc nếp bằng \(\dfrac{1}{4}\) số thóc trong kho. Hỏi mỗi loại thóc có bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

Số thóc nếp có trong kho là:

\(27280 : 4 = 6820 \, (kg)\)

Số thóc tẻ có trong kho là:

\(27280 - 6820 = 20460 \, (kg)\)

Đáp số: Thóc nếp: \(6820kg\)

Thóc tẻ: \(20460kg\)

Bài 4

Toán 3 trang 165 bài 4

Đề bài

Tính nhẩm:

\(12000 : 6 = ? \)

Nhẩm: \(12\) nghìn \(: 6 = 2\) nghìn

Vậy:     \(12000 : 6 = 2000\)

\(15000 : 3 =\)

\(24000 : 4 =\)

\(56000 : 7 =\)

Bài giải

\(15000 : 3 = \bf 5000\)

(Nhẩm \(15\) nghìn \(: 3 = 5\) nghìn)

\(24000 : 4 = \bf 6000\)

(Nhẩm \(24\) nghìn \(: 4 = 6\) nghìn)

\(56000 : 7 = \bf 8000\)

(Nhẩm \(56\) nghìn \(: 7 = 8\) nghìn)

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án các bài tập trang 165 sgk toán 3. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 3 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM