Tiếng Việt 4 tuần 10 - Ôn tập giữa kỳ I tiết 1

Nhằm giúp các em củng cố hệ thống lại kiến thức Tiếng Việt 4 để chuẩn bị thi giữa học kỳ, Đọc tài liệu xin giới thiệu nội dung hướng dẫn Tiếng Việt 4 tuần 10 - Ôn tập giữa kỳ I tiết 1 trang 96 để các em tham khảo. Chúc các em có được kết quả thi tốt.

Câu 2 (trang 96 sgk Tiếng Việt 4) : Ghi lại những điều cần nhớ về các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm "Thương người như thế thương thân"

Đáp Án:
 
Trong chủ điểm này có hai bài: Dế mèn bênh vực kẻ yếu và Người ăn xin, em ghi lại những nội dung đã học vào các cột ở bảng mẫu đã cho.

Tên bài Tác giả Nội dung chính Nhân vật
Dế Mèn bênh vực kẻ yếu Tô Hoài Dế Mèn với lòng nghĩa hiệp, thấy chị Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp đã ra tay bênh vực - Dế Mèn
- Nhà Trò
- Nhện
Người ăn xin Tuốc - ghê - nhép Sự thông cảm sâu sắc, giữa một cậu bé qua đường và một ông lão ăn xin - Tôi (chú bé)
- Ông lão ăn xin

Câu 3 (trang 96 sgk Tiếng Việt 4) : Trong các bài tập đọc trên, đoạn văn có giọng đọc:

Đáp Án:

a) Tha thiết trìu mến (Đoạn cuối chuyện Người ăn xin: từ " Tôi chẳng biết...chút gì của ông lão")

b) Thảm thiết : Dế Mèn bênh vực kẻ yếu phần 1: Từ "Năm trước...ăn thịt em"

c) Mạnh mẽ răn đe; Dế Mèn bênh vực kẻ yếu phần 2.

"Tôi thét:

- Các người có của ăn của để ... Có phá hết các vòng vây đi không?"

Tiếng Việt 4 tuần 10 - Ôn tập giữa kỳ I tiết 1 trang
 

doctailieu.com
Back to top