Tiếng Việt 4 tuần 10 trang 97- Ôn tập giữa kỳ I tiết 2

Bài hướng dẫn soạn Ôn tập giữa kỳ I tiết 2 nhằm giúp các em củng cố kiến thức về dấu ngoặc kép và quy tắc viết tên riêng để các em chuẩn bị tốt hơn cho bài thi giữa kỳ. Chúc các em học tập đạt kết quả tốt!

Câu 2 (trang 97 sgk Tiếng Việt 4): Dựa vào nội dung bài chính tả "Lời hứa" trả lời câu hỏi đã cho (SGK TV4, tập 1 trang 97)

a) Em được giao nhiệm vụ gì trong trò chơi đánh trận giả?

b) Vì sao trời đã tối mà em không về?

c) Các dấu ngoặc kép trong bài được dùng để báo trước bộ phân sau:

d) Có thể đưa những bộ phận trong dấu ngoặc kép xuống dòng đặt sau dấu gạch ngang đầu dòng không? Vì sao?

Đáp Án:

a) Em được giao nhiệm vụ gì trong trò chơi đánh trận giả?

- Đứng gác kho đạn.

b) Vì sao trời đã tối mà em không về?

- Em không về vì em đã hứa đứng gác cho tới khi có người đến thay.

c) Các dấu ngoặc kép trong bài được dùng để báo trước bộ phân sau:

- Các dấu ngoặc kép trong bài được dùng để báo trước bộ phận sau nó là lời của bạn em bé hay của em bé đứng giác

d) Có thể đưa những bộ phận trong dấu ngoặc kép xuống dòng đặt sau dấu gạch ngang đầu dòng không? Vì sao?

Không đưa bộ phận trong dấu ngoặc kép xuống dòng đặt sau dấu gạch ngang đầu dòng được. Bởi vì những bộ phận ấy là lời em nhỏ thuật lại chứ không phải là lời đối thoại. Nhằm phân biệt với những lời đối thoại của em bé với vị khách.

Câu 3 (trang 97 sgk Tiếng Việt 4): Lập bảng tổng kết quy tắc viết tên riêng theo mẫu sau

Các loại tên riêng Quy tắc viết Ví dụ

1- Tên người tên địa lí Việt Nam

   

2- Tên người tên địa lí nước ngoài

   

Đáp Án:

Các loại tên riêng Quy tắc viết Ví dụ  
1- Tên người tên địa lí Việt Nam - Viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó

Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ

 
2- Tên người tên địa lí nước ngoài - Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó, giữa các tiếng trong cùng một bộ phận có dấu ngang nối
- Tên riêng phiên âm Hán Việt viết như tên riêng của Việt Nam.

- Lép – tôn – xtôi
- Công gô
- Khổng Tử
- Hi Mã Lạp Sơn

 

Tiếng Việt 4 tuần 10 trang 97- Ôn tập giữa kỳ I tiết 2
 

doctailieu.com
Back to top