Soạn sử 10 Chân trời bài 11: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại

Xuất bản: 09/09/2022 - Tác giả:

Soạn sử 10 Chân trời sáng tạo bài 11: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại với hướng dẫn trả lời các câu hỏi trang 66 - 70 SGK Lịch sử 10 CTST.

Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn sử 10 Chân trời sáng tạo bài 11: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Hướng dẫn soạn sử 10 Chân trời bài 11 chi tiết

Tài liệu giải bài tập lịch sử 10 bài 11 Chân trời sáng tạo chi tiết:

I. Bối cảnh lịch sử

Trả lời câu hỏi trang 67, 68

1. Về kinh tế

Câu hỏi: Em hãy trình bày bối cảnh lịch sử và tiền đề dân đến phong trào Văn hóa Phục hưng.

Trả lời:

Trình bày bối cảnh lịch sử và tiền đề dân đến phong trào Văn hóa Phục hưng:

- Về kinh tế:

  • Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dần hình thành.
  • Sự ra đời và phát triển của thành thị thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế hàng hóa, mở rộng thị trường.
  • Thế kỉ XIV-XV, kĩ thuật có nhiều cải tiến, công trường thủ công tư bản chủ nghĩa tập trung, nền sản xuất được mở rộng.
  • Các cuộc phát kiến địa lí cũng đã tạo tiền đề để biến đổi sâu sắc kinh tế - xã hội Tây Âu.

- Về chính trị xã hội:

  • Tây Âu chìm trong đêm trường trung cổ với sự thống trị của thần quyền và vương quyền.
  • Tầng lớp tư sản ra đời đấu tranh chống lại tư tưởng bảo thủ của Giáo hội và giai cấp phong kiến đang cản trở sự phát triển của xã hội.
  • Phong trào văn hóa Phục hưng bùng nổ là kết quả của sự vận động thay đổi về nhiều mặt trong xã hội Tây Âu.
  • Phong trào văn hóa Phục hưng khởi đầu ở I-ta-li-a vào thế kỉ XIV, sau đó lan rộng ra các nước khác ở Tây Âu cho đến cuối thế kỉ XVI.

2. Thành tựu tiêu biểu

Câu hỏi 1: Nêu thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất.

Trả lời:

Thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất:

- Năm 1773, Giôn Cay phát minh ra thoi bay, người thợ dêt không phải lao thoi bằng tay, năng suất lao động tăng gấp hai lần.

- Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ chế ra chiếc máy kẹo sợi Gien-ni.

- Năm 1779, Crom-tơn cải tiến máy kéo sợi để kéo được sợi nhỏ, làm ra vải đẹp bền.

- Năm 1807, Phơ-tơn chế tạo tàu thủy chạy bằng hơi nước.

- Năm 1814, chiếc đầu máy xe lửa đầu tiên chạy bằng hơi nước ra đời.

- Năm 1872, Giêm Oát chế tạo thành công máy hơi nước, góp phần tăng tốc độ sản xuất và năng suất lao động.

- Năm 1874, H.Cót tìm ra cách luyện sắt.

- Năm 1785, Ét-mơn Các-rai cho ra đời máy dệt vải chạy bằng sức nước.

- Năm 1885, Bét-xơ-nme phát minh ra lò cao có khả năng luyện gang lỏng thành thép.

Câu hỏi 2:. Dựa vào thông tin trong bài, giải thích vì sao máy hơi nước ra đời đã mở ra kỉ nguyên sản xuất cơ khí, cơ giới hóa?

Trả lời:

Máy hơi nước ra đời đã mở ra kỉ nguyên sản xuất cơ khí, cơ giới hóa vì:

- Là nguồn động lực mới, làm giảm sức lao động cơ bắp của con người.

- Làm cho năng suất lao động tăng, thay đổi bộ mặt kinh tế Anh và châu Âu.

II. Cách mạng công nghiệp lần thứ hai

Trả lời câu hỏi trang 68, 69: Soạn sử 10 Chân trời bài 11

1. Bối cảnh lịch sử

Câu hỏi: Trình bày những nét chính về bối cảnh lịch sử diễn ra cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai.

Trả lời:

Những nét chính về bối cảnh lịch sử diễn ra cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai:

- Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai diễn ra trong thập niên 70 của thế kỉ XIX đến năm 1914.

- Cuộc cách mạng công nghiệp này diễn ra trong bối cảnh:

+ Anh trở thành một nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới. Các nước như Mỹ, Pháp, I-ta-li-a, Đức cũng tiến hành các cuộc cách mạng công nghiệp trong nước.

+ Nửa đầu thế kỉ XIX, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh.

+ Đến nửa sau thế kỉ XIX, nhiều thành tựu khoa học và kĩ thuật mới xuất hiện, quan trọng nhất là sự ra đời của điện và động cơ đốt trong.

2. Thành tựu tiêu biểu

Câu hỏi: Nêu thành tựu tiêu biểu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai.

Trả lời:

Thành tựu tiêu biểu của Cách mạng công nghiệp lần hai:

+ Năm 1832, H. Pi-xi đã chế tạo ra máy phát điện đầu tiên dựa trên nguyên lí Pha-ra-đây. Khi máy phát điện của G. Đi-na-mô ra đời càng thúc đẩy nhanh hơn việc sử dụng năng lượng điện.

+ Năm 1876, A-lếch-xan-đơ G. Ben phát minh ra điện thoại đầu tiên.

+ Năm 1897, thuyết Điện tử của Tôm-xơn ra đời.

+ Các phát minh của N. Te-xla, T. Ê-đi-xơn và G. Oét-tinh-hao tiên phong về động cơ dòng điện một chiều và xoay chiều, mở ra quá trình điện khí hoá sản xuất.

+ Năm 1913, tuốc bin hơi nước ra đời, giúp cung cấp nguồn điện năng mạnh và chi phí thấp hơn trước.

+ Dầu mỏ được phát hiện góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp dầu khí phát triển.

+ Năm 1889, Giô-dép Đây phát minh ra động cơ đốt trong.

+ Năm 1908, Công ty Pho ở Mỹ cho ra đời loại xe ô tô mẫu T.

+ Đầu thế kỉ XX, máy bay ra đời.

III. Ý nghĩa và tác động của cách mạng công nghiệp thời cận đại

Trả lời câu hỏi trang 70: Soạn sử 10 Chân trời bài 11

Câu hỏi 1: Trình bày ý nghĩa của cách mạng công nghiệp thời kì cận đại.

Trả lời:

Ý nghĩa của cách mạng công nghiệp thời kì cận đại:

- Thúc đẩy quá trình thị trường hoá nền kinh tế thế giới và xã hội hoá hoạt động sản xuất, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người.

- Nền sản xuất lớn bằng máy móc đã giải phóng sức lao động, làm thay đổi cách thức lao động của con người.

Câu hỏi 2: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại đã tác động đến các lĩnh vực xã hội và văn hóa như thế nào?

Trả lời:

- Tác động trên lĩnh vực xã hội

+ Thúc đẩy quá trình đô thị hoá dẫn đến sự ra đời của nhiều đô thị quy mô lớn.

+ Dân số tăng nhanh, cơ cấu xã hội thay đổi, hình thành hai giai cấp cơ bản là tư sản và vô sản.

+ Sự bóc lột của giai cấp tư sản dẫn đến cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản, tạo ra những tiền đề cho cách mạng xã hội chủ nghĩa.

- Tác động trên lĩnh vực văn hóa

+ Thúc đẩy quan hệ quốc tế, giao lưu và kết nối văn hoá toàn cầu.

+ Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở các nước tư bản được nâng cao.

+ Đưa đến hình thành một lối sống, tác phong công nghiệp gắn với quá trình công nghiệp hoá.

Luyện tập trang 70: Soạn sử 10 Chân trời bài 11

Câu hỏi 1: Theo em, động lực chính của hai cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại là gì?

Trả lời:

Động lực chính của hai cuộc cách mạng thời kì cận đại là:

+ Nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người

+ Nhu cầu thúc đẩy sự phát triển của nền sản xuất.

Câu hỏi 2: Em hãy chọn và kể tên một số thành tựu cách mạng công nghiệp thời kì cận đại có ảnh hưởng đến lịch sử văn minh thế giới. Giải thích lí do lựa chọn của em.

Trả lời:

Một số thành tựu cách mạng công nghiệp thời kì cận đại có ảnh hưởng đến lịch sử văn minh thế giới:

- Phát minh ra phương pháp sử dụng lò cao trong luyện kim dẫn đến sự ra đời của các nguyên liệu mới.

- Khám phá về điện là cơ sở cho sự ra đời và phát triển của động cơ điện, vô tuyến điện và thúc đẩy việc ứng dụng nguồn năng lượng điện vào cuộc sống.

- Phát minh ra động cơ đốt trong tạo tiền đề cho sự ra đời và phát triển của máy bay, ô tô, thúc đẩy nhành khai thác dầu mỏ.

Vận dụng trang 70: Soạn sử 10 Chân trời bài 11

Câu hỏi 1: Có quan điểm cho rằng: “Sự ra đời của máy bay trong Cách mạng công nghiệp lần thứ hai đã thúc đẩy kết nối mạnh mẽ các quốc gia trên thế giới”. Em hãy chứng minh nhận định trên.

Trả lời:

- Việc phát minh ra máy bay của con người đầu tiên chỉ nhằm một mục đích duy nhất đó là thỏa mãn khát vọng được bay lên như loài chi và khám phá bầu trời.

- Các nhà khoa học quân sự nhận thấy trong tương lai gần, máy bay sẽ là cú đấm thép trên chiến trường và là át chủ bài trong quân đội nên đề nghị chính phủ khẩn trương chi ngân sách chế tạo máy bay.

- Máy bay được phát minh đã rút ngắn đi rất nhiều quãng đường di chuyển của con người đi từ vùng này sang vùng khác thậm chí đi từ châu lục này sang châu lục khác.

- Ngày nay phương tiện vận tải chính khi di chuyển nước ngoài là máy bay.

Câu hỏi 2

: Em hãy chọn và phân tích một thành tựu văn minh trong hai cuộc cách mạnh công nghiệp thời kì cận đại.

Trả lời:

Thành tựu văn minh của cách mạng công nghiệp thời cận đại có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày và việc học tập của bản thân là phát minh ra điện

- Điện ngày nay có vai trò hết sức quan trọng trong sinh hoạt và học tập của bản thân em.

- Mỗi vật dụng hàng ngày từ sinh hoạt cá nhân và học tập của em đều dùng đến điện, đặc biệt trong thời gian phải học tập online do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chiếc laptop là vật dụng không thể thiếu đối với em.

- Những lúc mất điện cuộc sống sinh hoạt và học tập của bản thân và gia đình em bị đảo lộn hoàn toàn. Mọi việc đều hết sức khó khăn.

- Kết thúc nội dung soạn sử 10 Chân trời bài 11- 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung Soạn sử 10 Chân trời sáng tạo bài 11: Các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM