Soạn bài tập đọc: Dự báo thời tiết trang 63 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Xuất bản: 19/06/2018 - Cập nhật: 24/09/2018 - Tác giả: Giangdh

Hướng dẫn Soạn bài tập đọc: Dự báo thời tiết tuần 25, gợi ý trả lời câu hỏi 1,2,3,4 trang 63 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2

Câu hỏi 1: Kể tên các vùng được dự báo thời tiết trong bản tin.

Hướng dẫn:

Em đọc kĩ lại bản tin, đếm xem có bao nhiêu vùng (mỗi vùng được biểu thị bằng một dấu tròn đỏ). Đó chính là những vùng được dự báo thời tiết.

Câu hỏi 2: Nơi em ở thuộc vùng nào? Bản tin nói về thời tiết vùng này ra sao?

Hướng dẫn:

Em đọc lại bản tin xem trong bảy vùng được dự báo, hiện em đang ở vùng nào thì nhìn vào bản tin đọc lên toàn bộ nội dung dự báo của vùng đó.

Câu hỏi 3: Em sẽ làm gì nếu biết trước:

a.    Ngày mai trời nắng?

b.    Ngày mai trời mưa?

Hướng dẫn: Em đọc lại câu hỏi, xác định nội dung cần trả lời:

a. Nếu biết trước ngày mai trời nắng thì: những gì ẩm ướt cần phơi cho khô (quần áo chăn màn) đi học: chuẩn bị nón mũ.........................

b. Nếu biết trước trời mưa thì không nên phơi quần áo chăn màn. Đi học phải cầm áo mưa đi theo

Câu hỏi 4: Theo em, dự báo thời tiết có ích lợi gì?

Hướng dẫn:

Em tự suy nghĩ đế xác định nội dung trả lời. Dự báo thời tiết có ích lợi rất nhiều cho cuộc sống con người. Con người chủ động trong công việc và dự phòng để tránh những thiên tai xảy ra. Hạn chế thấp nhất sự thiệt hại về người và của. Đồng thời căn cứ vào thời tiết mà chủ động tiến hành công việc đúng mùa màng thời vụ v.v..

Soạn bài tập đọc: Dự báo thời tiết trang 63 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM