Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Hướng dẫn giải bài chính tả Sơn tinh Thuỷ tinh trang 62 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Hướng dẫn giải bài chính tả Sơn tinh Thuỷ tinh tuần 25, gợi ý trả lời câu hỏi 1,2 trang 62 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2

Câu 1. Điền vào chỗ trống

a. Điền từ “tr” hoặc “ch” vào chỗ trống:

-      trú mưa, truyền tin, chở hàng

-     chú ý, chuyền cành, trở về.

b. Ghi dấu hỏi hoặc dấu ngã vào chữ in đậm:

-      số chẵn, chăm chỉ, mệt mỏi

-      số lẻ, lỏng lẻo, buồn bã.

Câu 2. Tìm từ ngữ:

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng “ch”:

chăm chỉ, áo choàng, chờ chực, chịu khó, chịu khổ, chụp đèn, chao đèn, chói chang...

-      Chứa tiếng bắt đầu bằng “tr”:

nhà trường, trong trẻo, trăm năm, quả trứng, trèo cây, trượt ngã trúng số, bầu trời...

b. Chứa tiếng có thanh hỏi:

bổi hổi, cảm động, cảm tử, cẩm thạch, thủ đoạn, đểu giả, điển hình, hỏa lực, hổn hào...

-      Chứa tiếng có thanh ngã:

hỗn độn, hỗn xược, kĩ năng, kĩ lưỡng, lẫm chẫm, lỗ lãi, mãnh liệt, mẫu đơn, mẫu mực... 

Hướng dẫn giải bài chính tả Sơn tinh Thuỷ tinh trang 62 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
 

doctailieu.com
Back to top