Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Soạn bài Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng trang 100 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Hướng dẫn Soạn bài Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng tuần 30, gợi ý trả lời câu 1,2,3,4,5 trang 100 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2

Câu hỏi 1: Bác Hồ đi thăm những nơi nào trong trại nhi đồng?

-       Hướng dẫn: Em đọc kĩ phần 2 của đoạn 1, tìm xem những chỗ mà Bác Hồ cùng các em nhi đồng đến thăm. Đó là nội dung câu trả lời em cần tìm.

-      Gợi ý: “Bác cùng các em đi thăm phòng ngủ................

Câu hỏi 2 : Bác Hồ hỏi các em học sinh những gì?

-       Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 2, sẽ tìm thấy những điều mà Bác Hồ quan tâm, hỏi các em. Tìm được những điều ấy là em đã có câu trả lời.

-       Gợi ý: Bác Hồ hỏi các em: “Các cháu chơi...“Các cháu ăn........... “Các cô có................. ” “Các cháu có thích"

Câu hỏi 3: Các em đề nghị Bác chia kẹo cho những ai?

-       Hướng dẫn: Em đọc thầm lại phần cuối của đoạn 2, tìm câu nói của một em bé đề nghị. Đó chính là nội dung em cần trả lời.

-       Gợi ý: Các em đề nghị Bác: “Ai ngoan.....”.

Câu hỏi 4: Tại sao bạn Tộ không dám nhận kẹo của Bác chia?

-       Hướng dẫn: Em đọc thầm đoạn 3, tìm xem Tộ nói gì với Bác. Đó chính là nội dung câu trả lời.

-      Gợi ý: Bạn Tộ không dám nhận kẹo của Bác chia vì “Tộ thấy mình  ..."

Câu hỏi 5: Vì sao Bác khen bạn Tộ ngoan?

-       Hướng dẫn: Em đọc kĩ phần cuối của truyện, tìm lời khen mà Bác nói với Tộ. Đó chính là nội dung câu trả lời.

-     Gợi ý: Bác khen bạn Tộ ngoan vì Tộ biết................. 

doctailieu.com
Back to top