Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Giải bài chính tả: Ai ngoan sẽ được thưởng trang 102 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập Giải bài chính tả: Ai ngoan sẽ được thưởng tuần 30, gợi ý trả lời câu hỏi trang 102 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2

Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a) (chúc, trúc): cây trúc, chúc mừng

(chở, trở): trở ngại, che chở

b) (bệt, bệch): ngồi bệt, trắng bệch

(chết, chếch): chênh chếch, đồng hồ chết

doctailieu.com
Back to top