Chính tả (Nghe - viết): Gọi bạn

Xuất bản: 30/10/2018 - Cập nhật: 05/11/2018 - Tác giả:

Hướng dẫn soạn bài chính tả nghe viết trang 29 sách giáo khoa tiếng việt lớp 2 với nội dung về bài thơ Gọi bạn

Mục lục nội dung

Câu 1. Nghe –viết : Gọi bạn (từ Một năm … đến hết)

Bài chính tả có những chữ nào viết hoa? Vì sao?

Tiếng gọi của Dê Trắng được ghi với những dấu câu nào?

Soạn bài Chính tả (Nghe - viết) tuần 3 SGK Tiếng Việt 2

Trả lời

Đoạn trích các em cần Nghe viết là:

Một năm, trời hạn hán

Suối cạn, cỏ héo khô

Lấy gì nuôi đôi bạn

Chờ mưa đến bao giờ?

Bê Vàng đi tùm cỏ

Lang thang quên đường về

Dê Trắng thương bạn quá

Chạy khắp nẻo tìm Bê

Đến bây giờ Dê Trắng

Vẫn gọi hoài: “Bê! Bê!”

- Những chữ viết hoa trong bài chính tả là :

+ Những chữ đứng đầu mỗi câu thơ bắt buộc viết hoa: Một, Suối, Lấy, Chờ, Lang, Chạy, Đến, Vẫn.

+ Những chữ là tên riêng cần viết hoa: Bê Vàng, Dê Trắng.

- Tiếng gọi của Dê Trắng được đặt sau dấu hai chấm, trong dấu ngoặc kép.

>>>Bài trước: Soạn bài Tập đọc Gọi bạn SGK Tiếng Việt 2

Câu 2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

a. (ngả, nghiêng) .....ngả, nghi .....

b. (ngon, nghe) ..... ngóng, ..... ngọt

Trả lời

a. ngả nghiêng, nghi ngờ

b. nghe ngóng, ngon ngọt

Câu 3. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

a)

- (chở, trò) ..... chuyện, che .....

- (trắng, chăm)  ..... tinh, ..... chỉ

b)

- (gỗ, gổ) cây ..... , gây  .....

- (mỡ, mở) màu ..... , ..... cửa

Trả lời

a)

- trò chuyện, che chở

- trắng tinh, chăm chỉ

b)

- cây gỗ, gây gổ

- màu mỡ, mở cửa.

***Tham khảo thêm các bài tập của chỉ mục Bạn bè trong sách giáo khoa tiếng Việt 2 hoặc chi tiết soạn tiếng việt 2 đầy đủ tại đây!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM