Skills 2 Unit 4 trang 47 sgk Tiếng anh 9

Giải tiếng anh lớp 9 unit 4 trang 47 với chủ đề Life in the past - Cuộc sống trong quá khứ luyện tập kỹ năng nghe và đọc đồng thời hoàn thành đoạn hội thoại..

Ôn lại: Skills 1 Unit 4 trang 46 sgk anh 9

Giải Skills 2 Unit 4 sgk Tiếng anh 9

1. An old man is talking about his school days. Listen and decide ... (Một người đàn ông lớn tuổi đang kể về ngày tháng đi học của mình. Nghe và xem câu nào đúng(T), sai( F), hay không có thông tin (NG).)

Skills 2 Unit 4 trang 47 sgk Tiếng anh 9

Hướng dẫn giải

1. F2. T3. T4. NG5. F6. T

Hướng dẫn dịch

1. Trường có các lớp cho các nhóm tuổi khác nhau.

2. Tất cả các môn được dạy bởi một giáo viên.

3. Vài học sinh không mang giày đến trường.

4. Các học sinh không có kỳ thi bởi vì chúng sẽ tôn phí rất nhiều.

5. Những học sinh có thể nói chuyện với giáo viên của họ bất cứ khi nào họ muốn.

6. Giáo viên không cho học sinh bất kỳ bài tập nào.

2. Listen again and fill the blanks with the correct information. (Lắng nghe lần nữa và điền vào chỗ trống với thông tin đúng.)

Bài nghe:

Skills 2 Unit 4 trang 47 sgk Tiếng anh 9 phần 1

Hướng dẫn giải

1. 152. bare-footed3. maths. history4. strict rules5. extra classes

Audio script

I went to a village school. In fact, there was only one classroom for 15 students of different ages, both boys and girls, and one teacher who taught everything. The school didn't have a name, so we just called t "our school". We used to walk to school. Some children went bare-footed.

At school we learnt to read and to write. We also learnt a little maths and history. There were no science essons, and we didn't have exams, either.

Although our school was small, it had strict rules. We had to behave ourselves. We stood up and bowed to greet our teacher at the start of every lesson. We could talk only when we were allowed to. However, jve had no homework and no extra classes. I had a lot of time to play outside and to help my parents in the house. I loved my school and those school days.

3. Make a list of the facilities you are using your studies nowadays. ... (Lập 1 danh sách cơ sở vật chất bạn đang sử dụng cho việc học tập. Tích vào những thứ bạn nghĩ là đã không được sử dụng cách đay 20 năm.)

Skills 2 Unit 4 trang 47 sgk Tiếng anh 9 phần 2

Hướng dẫn giải

Các phương tiện hiện tại giúp cho việc học:

- projector: máy chiếu

- computer: máy tính

- USB

- Library

- Laptop/ Mobile

4. Choose one facility which was not available twenty years ago and write a short description .... (Chọn một phương tiện không thích hợp với 20 năm trước và viết một miêu tả ngắn về việc làm sao các học sinh trong quá khứ học mà không cần phương tiện này.)

Hướng dẫn giải

It is most likely that students twenty years ago were not able to enjoy the Internet in their studies. That's why it took them a lot of time, energy, and even money, to do a project that we can now easily complete in one or two days.

For example, when being asked to write an assignment about past habits, the students had to go to the library, look for books on the topic, read the books, and hand-write any information that they thought was useful for their assignment.They would also have to meet with some old people and talk to them about the past. At home, they had to hand-write their assignment, possibly with a lot of erasing and rewriting of the first draft. After finishing the draft, they had to write a clean copy on another piece of paper for submission.

-----------

» Tham khảo thêm đáp án phần Looking back Unit 4 trang 48 sgk anh 9 hoặc hướng dẫn giải bài tập Tiếng anh lớp 9 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM