A Closer Look 1 Unit 5 trang 52 sgk Tiếng anh 9

Xuất bản ngày 30/11/2018 - Tác giả: Giangdh

Giải tiếng anh lớp 9 unit 5 trang 52 với chủ đề Wonders of Viet Nam - Những kỳ quan ở Việt Nam luyện tập kỹ năng đọc và hiểu đồng thời hoàn thành đoạn hội thoại..

Cùng ôn lại phần Getting started unit 5 trang 50 sgk anh 9 trước khi vào bài mới

A Closer Look 1 Unit 5 sgk Tiếng anh 9

1. Write the words with the corect picture. (Viết từ vào bức tranh đúng.)

A Closer Look 1 Unit 5 trang 52 sgk Tiếng anh 9

Hướng dẫn giải

1.B2.D3.A4.E5.C6.F

2. Fill in each blank with a suitable adjective .... (Điền vào mỗi chỗ trống 1 từ thích hợp.)

A Closer Look 1 Unit 5 trang 52 sgk Tiếng anh 9 phần 1

Hướng dẫn giải

1. located/situated.2. picturesque.3. astounding.4. geological5. administrative

Hướng dẫn dịch

1. Khách sạn tọa lạc tuyệt đẹp ở một nơi yên tĩnh gần một con sông.

2. Nó là một làng chài yên tĩnh với 1 bến cảng đẹp.

3. Kích cỡ nguyên thủy của Cấm Thành gây sửng sốt - nó rất khó tin.

4. Cuốn sách nói về các đặc điểm đĩa chất của Việt Nam.

5. Hà Nội là trung tâm hành chính của nước ta.

3a. Match the nouns in A to the definitions in B. (Nối những danh từ ở cột A với định nghĩa ở cột B)

A Closer Look 1 Unit 5 trang 52 sgk Tiếng anh 9 phần 2

Hướng dẫn giải

1.b2.d3.a4.e5.c

b. Now use the nouns in 3a to complete the sentences. (Bây giờ sử dụng các danh từ ở mục 3a để hoàn thành các câu.)

A Closer Look 1 Unit 5 trang 52 sgk Tiếng anh 9 phần 4

Hướng dẫn giải

1. structure.2. measures.3. setting.4. complex.5. recognition.

Hướng dẫn dịch

1. Cấu trúc này đã hiện diện ở đây từ thế kỉ 15.

2. Chính quyền phải lập xác nhận đế lưu giữ các địa điểm lịch sử trong vùng.

3. Tôi thích 1 khách sạn với một sự sắp đặt tuyệt đẹp của quang cảnh vườn tược.

4. Kinh thành Thăng Long là một quần thế bao gồm các cung điện và lâu đài.

5. Có sự phát triển của các phương pháp bảo vệ kỳ quan thiên nhiên mang lại lợi ích tài chính cũng như tầm quan trọng văn hóa.

4. Listen and repeat, paying attention to the words in red in each pair of sentences. (Nghe và nhắc lại, tập trung vào các chữ in đỏ trong mỗi cặp câu.)

Bài nghe:

A Closer Look 1 Unit 5 trang 52 sgk Tiếng anh 9 phần 4

Hướng dẫn làm

1. A: This is a (S) solution, but not the only one.

B: Attempts to find a (W) solution have failed.

2. A: I'm fond of (W) bananas.

B: Bananas are what I'm fond of.(S)

3. A: It's not trick and (S) treat; it's trick or (S) treat.

B: I need Peter and (W) Mary or (W) John and (W) Nick to help me.

4. A: It's good but (W) expensive.

B: You shouldn't put "but" (S) at the end of the sentence.

5. Read the mini-talks and underline the short words .... (Đọc đoạn hội thoại ngắn và gạch chân các từ ngắn (for, the, from, and, but,at.of,to) mà bạn nghĩ được đặt trọng âm.)

Hướng dẫn giải

A: Who are you looking for?

B: Peter is the person I'm looking for.

1. A: Where are you from?

B: I'm from Ha Noi.

2. A: Can you come and check this paragraph for me?

B: It's OK but you shouldn't use ‘and’ at the beginning of the paragraph.

3. A: Did you ask her to join our group?

B: I've asked her several times but she doesn't want to.

4. A: Is this letter from Peter?

B: No, the letter is to him, not from him.

6. Work in pairs. Practise the mini-talks in 5. (Làm việc theo cặp. Luyện tập các mẩu đối thoại ở mục 5.)

------------

» Tham khảo thêm tài liệu đáp án phần A Closer Look 2 Unit 5 trang 53 sgk anh 9 và hướng dẫn giải các bài tập Tiếng anh lớp 9 khác tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM