Skills 1 Unit 8 trang 26 sgk Tiếng anh 9

Xuất bản: 06/12/2018 - Tác giả: Giangdh

Giải tiếng anh lớp 9 unit 8 trang 26 với chủ đề Tourism luyện tập kỹ năng đọc và hiểu đoạn văn sau đó hoàn thành các câu hỏi có liên quan tới đoạn văn..

Ôn lại: Communication Unit 8 trang 24 sgk anh 9

Skills 1 Unit 8 sgk Tiếng anh 9

1a. Word in groups. Name some famous caves .... (Làm việc theo các nhóm. Tên của một số động ở Việt Nam và trên thế giới.)

Skills 1 Unit 8 trang 26 sgk Tiếng anh 9

Hướng dẫn giải

Famous caves in Viet NamFamous caves in the world

- Phong Nha Cave

- En Cave

- Thien Duong Cave

- Sung Sot Cave

- Tam Coc - Bich Dong

- Deer Cave (Borneo, Malaysia)

- Onondaga Cave (Missouri, USA)

- Gouffre Berger Cave (France)

- Reed Flute Cave (Guilin, China)

- Fingal's Cave (Scotland)

- Cave of Crystals (Mexico)

b. Answer the questions with your own ideas. (Trả lời các câu hỏi với ý tưởng của bạn.)

Skills 1 Unit 8 trang 26 sgk Tiếng anh 9 phần 1

Hướng dẫn giải

1. In Quang Binh province.

2. In 1991.

3. Nearly 9km.

2. Read the passage again and answer the questions, or .... (Đọc đoạn văn lại một lần nữa và trả lời các câu hỏi hoặc chọn đúng các đáp án.)

Skills 1 Unit 8 trang 26 sgk Tiếng anh 9 phần 2

Hướng dẫn giải

1. The American Broadcasting Company (ABC) aired a live programme (featuring the magnificence of Son Doong) on "Good Morning America".

2. By river water eroding away the limestone underneath the mountain.

3. From February to August.

4. C.

5. D.

3. Which would you like to do most on holiday? .... (Bạn thích làm nhất trong kì nghỉ lễ? Đánh dấu (V) 3 điều trong danh sách dươi đây.)

Skills 1 Unit 8 trang 26 sgk Tiếng anh 9 phần 3

Hướng dẫn giải

1. explore Son Doong Cave (v).

2. climb the Great Wall of China.

3. visit the Pyramids of Egypt.

4. go on a wildlife safari to Kenya (v).

5. relax on a beach.

6. go camping in Cuc Phuong national Park.

7. go on an expedition to Mount Everest.

8. take an adventure tour to the Arctic.

9. take a sightseeing tour around New York.

10. take a Trans-Viet cycling tour.(v)

4. Work in groups. Talk about one of choices, trying to persuade your group join you. (Làm việc theo các nhóm. Nói chuyện về một trong số lựa chọn, cố gắng thuyết phục nhóm của bạn tham gia với bạn.)

Hướng dẫn giải

A: I'd like to go on a wildlife safari to Kenya as I'm very interested in the natural world and  preservation. You can experience wild animal  in their natural habitat - elephants, hippos, cheetahs,and lions...

B:  I think a cycling tour from the north to the south of Viet Nam with some friends is the best travel at your own pace. You stop whenever and wherever you like. You can enjoy the beauty of different parts of our country and at the same time improve your health...

------------

Xem ngay hướng dẫn cách làm phần Skills 2 Unit 8 trang 27 sgk anh 9 và đáp án bài tập Tiếng anh lớp 9 khác tại doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM