Skills 1 Unit 3 trang 32 sgk Tiếng anh 9

Xuất bản: 28/11/2018 - Tác giả: Giangdh

Giải tiếng anh lớp 9 unit 3 trang 32 với chủ đề Teen stress and pressure - Áp lực và căng thẳng tuổi thiếu niên luyện tập kỹ năng nghe và đọc đồng thời hoàn thành đoạn hội thoại..

Xem lại phần Communication Unit 3 trang 31 sgk anh 9 trước khi vào bài mới

Giải Skills 1 Unit 3 sgk Tiếng anh 9

1a. Do you know what a child helpline is? (Bạn có biết đường dây trợ giúp trẻ em không?)

Skills 1 Unit 3 trang 32 sgk Tiếng anh 9

Hướng dẫn 

I know the child helpline number is 18001567.

b. Now read the articles (Bây giờ cùng đọc bài báo sau.)

Skills 1 Unit 3 trang 32 sgk Tiếng anh 9 phần 1

Hướng dẫn dịch

Số điện thoại thần kỳ

Số điện thoại thần kỳ 18001567 là đường dây nóng miễn phí 24 giờ cho dịch vụ hướng dẫn và bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên ở Việt Nam. Đường dây cứu trợ được chính quyền thành lập vào năm 2004 với sự tài trợ của Plan Việt Nam, một tổ chức phi chính phủ quốc tế phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trung tâm.

Trong năm 2014, đường dây cứu trợ đã nhận được hơn 1,5 triệu cuộc gọi từ trẻ em và người lớn trong cả nước. 69% cuộc gọi đến từ trẻ em và hầu hết các em gọi đến nằm trong độ tuổi từ 11 - 14 và 15 - 18 tuổi. Các cuộc gọi hầu hết là những câu hỏi về mối quan hệ gia đình, tình bạn và sức khỏe tinh thần cũng như thể chất. Thêm vào đó, gần 3000 trường hợp là trẻ em bị lạc hoặc bị bỏ rơi, hoặc trẻ bị bạo hành, buôn bán trẻ em hoặc lạm dụng tình dục cần sự hỗ trợ khẩn cấp.

Đường dây cứu trợ khuyến khích những đứa trẻ tham gia vào tổ chức của mình bằng cách xem các em như những người bạn tâm giao và những người ra quyết định.

Là một thành viên của đường dây cứu trợ trẻ em quốc tế, số điện thoại thần kỳ có mục đích tạo ra cho trẻ em những điều kiện thuận lợi để phát triển thể chất và tinh thần. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc lời khuyên hoặc biết ai đó cần chỉ cần gọi 18001567.

(Sự kiện, số liệu và hình ảnh trong văn bản này do Tổ chức Viện trợ Việt Nam cung cấp)

2. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi sau.)

Skills 1 Unit 3 trang 32 sgk Tiếng anh 9 phần 2

Hướng dẫn giải

1. It's a free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam.

2. They were callers in thẻ 11-14 year old and 15-18 year old groups.

3. The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health.

4. Because they were cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse.

5

. The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makersẵ

6. It aims to create favourable conditions for children to develop physically and mentally.

Hướng dẫn dịch

1. Magic Number 18001567 là gì?

Đây là dịch vụ tư vấn và bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên miễn phí ở Việt Nam .

2. Những nhóm tuổi nào đã gọi cho đường dây trợ giúp nhiều nhất?

Họ là người gọi trong nhóm tuổi 11-14 và 15-18.

3. Các cuộc gọi chủ yếu là về điều gì?

Các cuộc gọi hầu hết là các câu hỏi về mối quan hệ gia đình, tình bạn, và sức khoẻ thể chất và tinh thần.

4. Tại sao có 3.000 cuộc gọi được hỗ trợ khẩn cấp?

Vì đây là trường hợp trẻ bị mất tích hoặc bị bỏ rơi, hoặc trẻ em bị bạo lực, buôn bán hoặc lạm dụng tình dục.

5. Magic Number thúc đẩy sự tham gia của trẻ trong các hoạt động của họ như thế nào?

Đường dây trợ giúp thúc đẩy sự tham gia của trẻ trong các hoạt động của nó bằng cách liên quan đến trẻ em như những người truyền đạt và ra quyết định.

6.

Mục đích của đường dây trợ giúp là gì?

Nó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển về thể chất và tinh thần.

3. Read the text again and decide if the following statements are true (T) or false (F). (Đọc lại đoạn văn và quyết định xem những câu sau là đúng( T) hay sai (F).)

Skills 1 Unit 3 trang 32 sgk Tiếng anh 9 phần 3

Hướng dẫn giải

1. T2. T3. F4. F5. F6. T

Hướng dẫn dịch

1. Bạn có thể gọi số điện thoại thần kỳ bất kỳ lúc nào suốt cả ngày và đêm.

2. Dịch vụ và các cuộc gọi là miễn phí.

3. Chỉ trẻ em mới có thể gọi đường dây cứu trợ.

4. Người gọi điển hình của số điện thoại thần kỳ là trẻ 9 tuổi.

5. Tất cả các quyết định về hoạt động của đường dây cứu trợ đều được thực hiện bởi người lớn.

6. Dịch vụ áp dụng cho tất cả các thành phố và tỉnh thành ở Việt Nam.

4. Listen to two students calling a child helpline and complete the notes. ... (Nghe 2 học sinh gọi cho đường dây giúp đỡ trẻ em và hoàn thành chú thích sau. Sau đó sử dụng để đóng vai người gọi điện.)

Bài nghe:

Caller 1:

- Caller: A girl from Hanoi

- Feeling now: a bit depressed, confused

- Problem: her parents want her to be a doctor while she wants to go to Arts School to be a designer.

- Question: what to say to her parents

Caller 2:

- Caller: Long – a boy from HCM City

- Feeling now: Worried

- Problem: He refused to lend a playing online games friend of his 5 million dong and this friend threatened him.

- Question: Should Long tell somebody about this?

Audio Script:

Caller 1: (girl) Hi, I’m from Ha Noi. I’m in my last year of high school. I’m feeling a bit depressed about my situation. I’ve been studying really hard to satisfy my parents and have always had good grades. But last week they said that they didn’t want me to go to Arts School to be a designer. They want me to be a doctor. I feel confused... I don’t know what to say to my parents.

Caller 2: (boy) My name’s Long. I’m 13 and I’m from Ho Chi Minh City. I made a friend playing online games, and we’ve met several times in real life to play video games in Internet cafés. Last week he told me he needed 5 million dong and asked if I could help him. I said no, but two days ago he said he would make my life difficult if I didn’t give him the money. I’m a bit worried. Should I tell somebody about this?

5. Look at 2, A CLOSER LOOK 1. Imagine you are one of these students. ... (Nhìn vào bài 2 phần A closer look 1. Tưởng tượng bạn là một trong những học sinh đó. Bạn muốn gọi tới đường dây trợ giúp Magic Number để nhờ giúp đỡ. Bạn nên nói gì? Bạn nhóm của bạn sẽ nghe và ghi lại.)

Hướng dẫn

Hi, my name is Linh, I’m 14 years old. I’m a bit tense because of my score at school. I always think that I must get the highest score in every exam, I must be the best student in the class. Therefore, I spend all my time studying… Lately, I feel exhausted and bored. Although I study almost all the day, I hardly remember all the things I’m taught. I’m really worried. What should I do?

---------------

» Tham khảo thêm đáp án phần Skills 2 Unit 3 trang 33 sgk anh 9 hoặc hướng dẫn giải bài tập Tiếng anh lớp 9 đầy đủ các dạng bài tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM