Communication Unit 3 trang 31 sgk Tiếng anh 9

Xuất bản: 27/11/2018 - Cập nhật: 31/08/2020 - Tác giả: Giangdh

Giải tiếng anh lớp 9 unit 3 trang 31 với chủ đề Teen stress and pressure - Áp lực và căng thẳng tuổi thiếu niên luyện tập kỹ năng nghe và đọc đồng thời hoàn thành đoạn hội thoại..

» Truy cập doctailieu.com để cập nhật đầy đủ đáp án các bài tập trong Unit 3 - Teen stress and pressure - sgk Anh 9 hoặc hướng dẫn giải các dạng bài tập Tiếng anh lớp 9 khác.

Giải Communication Unit 3 sgk Tiếng anh 9

1. Read about the necessary life skills for teenagers ... (Đọc các kĩ năng dành cho thanh niên ở Mỹ. Nối các kĩ năng với hạng mục của nó.)

Communication Unit 3 trang 31 sgk Tiếng anh 9

Hướng dẫn giải

1. C2. B3. D4. A5. E

2. Discuss (Thảo luận.)

Do we teenagers in Viet Nam need all or some of these skills? Why/Why not? (Bạn trẻ Việt Nam có cần những kĩ năng như vậy không?)

Hướng dẫn giải

⇒ I think teenagers in Viet Nam also need all of the above skills because these skills help them to be more independent and to control their feelings better.

3. In groups, work out a similar list of skills that Vietnamese teens .... (Làm việc theo nhóm đưa ra danh sách những kĩ năng mà các bạn trẻ Việt nam nên có. Thêm hoặc bỏ đi nếu bạn muốn và nhớ phải đưa ra các dẫn chứng với lý giải. Thuyết trình danh sách với các nhóm khác và đưa ra 1 danh sách chung của cả lớp.)

Hướng dẫn làm

Social skills: cooperate with others and resolve conflicts, communication skills.

Housekeeping skills: able to cook, do laundry, clean the house and other chores and manage a small budget.

Self-care skills: develop healthy habits, know what to do in emergencies and understand the boundaries of risk taking.

Emotion control skills: recognize and control your feelings and cope with negative emotions.

(Explanation: I remove the skills of learning about basic car operation because it is not necessary for Vietnamese young people to know that)

4. Look at the list of life skills for teens that your class has developed. (Nhìn vào danh sách các kĩ nàng sống dành cho thiếu niên mà lớp em vừa phát triển.)

Communication Unit 3 trang 31 sgk Tiếng anh 9 phần 1

Hướng dẫn

⇒ I already social skills and housekeeping skills. I can cooperate pretty well with other people; therefore, I usually do well in teamwork. I can also do almost all the housework and manage a small budget. My parents give me an allowance per week and I will plan on how to spend this amount of money most effectively. However, I need to develop self-care skills and emotion control skills. I think that these two skills are very important for me to become an independent individual.

-------------

Xem thêm

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM