Project Unit 6 trang 69 sgk Tiếng anh 9

Xuất bản: 04/12/2018 - Tác giả: Giangdh

Giải tiếng anh lớp 9 unit 6 trang 69 với chủ đề Viet Nam then and now luyện tập kỹ năng quan sát, hiểu và trả lời câu hỏi dựa vào những bức tranh cho sẵn..

Cùng ôn lại phần Looking back Unit 6 trang 68 sgk anh 9

Project Unit 6 sgk Tiếng anh 9

1. What do you like most about each of the pictures? Why? (Bạn thích nhất điều gì ở mỗi bức tranh ? Tại sao?)

Project Unit 6 trang 69 sgk Tiếng anh 9

Hướng dẫn giải

P1. This is a classroom with wooden walls. The class doesn’t look spacious enough. There is no lighting system either. There are not many students. The T and Ss are all dressed simply. Ss are not wearing uniforms.

P2 & 3. This is the opening ceremony of a new school year in the past. The ceremony looks simple but respectful and organised. Ss are standing in rows, listening to the principal’s speech. All are wearing straw hats and red scarves.

P4. This is a modern classroom with more teaching facilities such as a good board, solid tables, bookshelves, and a projector. The room is spacious.

P5 & 6. These are pictures of the opening ceremony of a new school year at present. Ss are standing in rows to listen to their principal’s speech. They are all wearing uniforms and red scarves.

2. Plan a photo exhibition about school life in Viet Nam then and now. Work in groups of four. .... (Lên kế hoạch một cuộc triển lãm trường học ở Việt Nam xưa và nay. Lập nhóm 4 nguowif. Tìm kiếm thông tin về chủ đề. Tìm các hình ảnh thể hiện điểm giống và khác giữa ngày xưa và ngày nay. Cùng nhau đặt cho chúng những cái tên.)

3. Present your group's photo exhibition to the rest of the class. Remember to say ....(Thuyết trình triển lãm ảnh của nhóm mình với cả lớp. Chú ý nói cả những điều bạn học được từ truonwgf học ngày xưa.)

-----------

» Theo dõi và tham khảo cách làm các bài tập Tiếng anh lớp 9 khác tại doctailieu.com


Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM