Một phản ứng ở 45°C có tốc độ là 0,068 mol/(L.min)

Xuất bản: 12/01/2023 - Tác giả:

Một phản ứng ở 45 °C có tốc độ là 0,068 mol/(L.min). Hỏi phải giảm xuống nhiệt độ bao nhiêu để tốc độ phản ứng là 0,017 mol/(L.min).

Hướng dẫn trả lời câu 5 trang 102 SGK Hóa 10 thuộc Bài 20: Ôn tập chương 6 - SGK Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống..

Câu hỏi:  Một phản ứng ở 45 °C có tốc độ là 0,068 mol/(L.min). Hỏi phải giảm xuống nhiệt độ bao nhiêu để tốc độ phản ứng là 0,017 mol/(L.min). Giả sử, trong khoảng nhiệt độ thí nghiệm, hệ số nhiệt độ Van't Hoff của phản ứng bằng 2.

Trả lời:

\( \gamma  = \dfrac{{{v_{T + 10}}}}{{{v_T}}}\)

=> \(\dfrac{{{v_2}}}{{{v_1}}} = {\gamma ^{\dfrac{{{T_2} - {T_1}}}{{10}}}}\)

Ta có: v1 = 0,068 ; v2 = 0,017 ; T1 = 45⁰C

=> \(\dfrac{{0,017}}{{0,068}} = {2^{\dfrac{{x - 45}}{{10}}}}\)

=> x = 25⁰C

Vậy phải giảm xuống đến 25⁰C thì tốc độ phản ứng là 0,017 mol/(L.min)

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời Câu 5 trang 102 SGK Hóa 10 Kết nối tri thức. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ Giải hóa 10 Kết nối tri thức với cuộc sống mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM