Hướng dẫn làm Lesson 3 Unit 8 SGK Tiếng Anh 5

Xuất bản: 01/09/2018 - Tác giả:

Chi tiết câu trả lời Tiếng Anh 5 Unit 8 Lesson 3 trang 56, 57 sách giáo khoa tiết học chủ đề What are you reading?

Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)

Bài nghe:


Học sinh tự thực hành nghe và lặp lại. Chú ý lặp lại thật chính xác trọng âm của từ.

Bài 2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud. (Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó nói to các câu.)

Bài nghe:


1.a    2.b    3.a    4.b

1. What are you reading?

I'm reading The Fox and the Crow.

2. What's she reading?

She's reading a funny story.

3. What's An Tiem like?

He's hard working.

4. What's Aladdin like?

He's clever.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn đang đọc gì thế?

Mình đang đọc truyện con Cáo và con Quạ.

2. Cô ấy đang đọc gì?

Cô ấy đang đọc một câu chuyện cười.

3. An Tiêm tính cách như thế nào?

Anh ấy chăm chi.

4. A-la-đanh tính cách như thế nào?

Anh ấy thông minh.

Bài 3​​​​​​​. Let's chant. (Cùng hát)

Bài nghe:


What are you reading?

What are you reading?

I'm reading the Aladdin story.

What's Aladdin like?

What's he like?

He's clever and he's kind.

What are you reading?

I'm reading the Cinderella story.

What's Cinderella like?

What's she like?

She's beautiful and she's kind.

Hướng dẫn dịch:

Bạn đang đọc gì thế?

Bạn đang đọc gì thế?

Mình đang đọc truyện A-la-đanh.

A-la-đanh có tính cách như thế nào?

Anh ấy có tính cách như thế nào? Anh ấy thông minh và tốt bụng. Bạn đang đọc gì thế?

Mình đang đọc truyện cô bé Lọ Lem.

Lọ Lem có tính cách như thế nào?

Cô ấy co tính cách như thế nào?

Cô ấy xinh đẹp và tốt bụng

Bài ​​​​​​​4​​​​​​​. Read and tick Yes (Y) or No (N). (Đọc và đánh dấu Đúng (Y) hoặc Sai (N).)

1. Y

2. N

3. Y

4. N

5. Y

Hướng dẫn dịch:

Tom thích đọc sách. Vào ngày Chủ nhật, cậu ấy thường ở nhà và đọc truyện tranh. Cậu ấy rất thích truyện Case Closed. Đó là một truyện của Nhật. Nhân vật chính là một cậu nam sinh tên là Jimmy Kudo. Cậu ấy thường giúp đỡ cảnh sát. Cậu ây rất giỏi trong công việc của mình. Jimmy Kudo là nhân vật ưa thích của Tom bời vì cậu ấy rất thông minh và dũng cảm

Bài 5​​​​​​​. Write about your favourite book. (Viết về cuốn sách ưa thích của bạn.)

Gợi ý:

I like reading comic books in my free time.

My favourite book is Aladdin and Magic Lamp.

The main character is Aladdin.

I like him very much because he's brave, kind and smart.

Bài 6​​​​​​​. Project (Dự án)

Interview three classmates about their favourite books and characters. (Phỏng vấn ba bạn cùng lớp về cuốn sách và nhân vật ưa thích của họ.)

Gợi ý:

- Do you like reading books?

- What’s your favorite book?

- What does this book talk about?

- Who is the main character of the book?

- What is he/she like?

- Do you like this character? Why/ Why not?

Bài 7​​​​​​​. Colour the stars. (Tô màu các ngôi sao)

Now I can ... (Bây giờ em có thể)

• Hỏi và trả lời các câu hỏi về những cuốn sách ưa thích.

• Nghe và hiểu bài nghe về những cuốn sách ưa thích.

• Đọc và hiểu bài đọc về những cuốn sách ưa thích.

• Viết về cuốn sách ưa thích của em.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM