Hướng dẫn làm Lesson 2 Unit 5 SGK Tiếng anh 5

Tổng hợp hướng dẫn giải Unit 5 Lesson 2 trang 30, 31 sách giáo khoa tiếng anh lớp 5 chủ đề Where will you be this weekend?

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe vả lặp lại.)

Bài nghe:


 

a. - I'll go for a picnic this weekend.

- That's great.

b. - Where will you go?

- I think I'll go to Ha Long Bay.

c. - What will you do there?

- I think I'll swim in the sea.

d. - Will you visit Tuan Chau Island?

- I don't know. I may explore the caves.

Hướng dẫn dịch:

a. - Mình sẽ đi dã ngoại cuối tuần này.

- Tuyệt quá.

b. - Bạn sẽ đi đâu?

- Mình nghĩ mình sẽ đi Vịnh Hạ Long.

c. - Bạn sẽ làm gì ở đó?

- Mình nghĩ mình sẽ bơi ở biển.

d. - Bạn sẽ đi tham quan đảo Tuần Châu chứ?

- Mình không biết. Có lẽ mình sẽ đi khám phá các hang động.

Bài 2​​​​​​​. Point and say. (Chỉ và nói)

Bài nghe:


 

What will you do at Ha Long Bay? (Bạn sẽ làm gì ở Vịnh Hạ Long?)

I think I'll_____________. (Mình nghĩ mình sẽ____________.)

I don't know. I may______. (Mình không biết nữa. Có lẽ mình_____.)

a. What will you do at Ha Long Bay?

I think I'll explore the caves. / I don't know. I may explore the caves.

b. What will you do at Ha Long Bay?

I think I'll take a boat trip around the islands. / I don't know. I may take a boat trip around the islands.

c. What will you do at Ha Long Bay?

I think I’ll build sandcastles on the beach.

I don't know. I may build sandcastles on the beach.

d. What will you do at Ha Long Bay?

I think I'll swim in the sea.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn sẽ làm gì ở Vịnh Hạ Long?

Mình nghĩ mình sẽ khám phá các hang động. / Mình không biết nữa. Có lẽ mình khám phá các hang động

b. Bạn sẽ làm gì ở Vịnh Hạ Long?

Mình nghĩ mình sẽ đi thuyền quanh các hòn đảo. / Mình không biết nữa. Có lẽ mình sẽ đi thuyền quanh các hòn đảo.

c. Bạn sẽ làm gì ở Vịnh Hạ Long?

Mình nghĩ, mình sẽ xây các lâu dài cát trên bãi biển. / Mình không biết nữa. Có lẽ mình xây các lâu đài cát trên bãi biển.

d. Bạn sẽ làm gì ở Vịnh Hạ Long?

Mình nghĩ mình sẽ bơi ở biển.

Bài 3​​​​​​​. Let's talk. (Cùng nói)

Ask and answer questions about where you will be and what you will do.

(Hỏi và trả lời các câu hỏi: bạn sẽ ở đâu và bạn sẽ làm gì.)

Gợi ý trả lời:

-    Where will you be next week?

⇒ I think I’ll be on the beach.

-    What will you do?

⇒ I don't know. I may build sandcastles on the beach.

Hướng dẫn dịch:

- Bạn sẽ ở đâu tuần tới?

⇒ Mình nghĩ mình sẽ ở bãi biển.

- Bạn sẽ làm gì?

⇒ Mình không biết. Có lẽ minh xây lâu đài cát trên bãi biển?

Bài 4​​​​​​​. Listen and number. (Nghe và đánh số.)

Bài nghe:


​​​​​​​

a.2    b.3    c.4    d.1

1. Dad: Mai, would you like to go away this weekend?

Mai: Yes, please Where will we go?

Dad: To Ha Long Bay.

Mai: Oh, good!

2. Mai: What will we have for breakfast?

Dad: I think we'll have seafood and noodles.

Mai: OK! I love seafood.

3. Mai: Will we take a boat around the islands. Dad?

Dad: Yes, we will.

Mai: When will we do it?

Dad: I think we'll do it in the afternoon.

4. Mai: When will we explore the caves. Dad?

Dad: Not now, we'll do it later.

Mai: Oh ... OK. Then I will go for a swim in the sea.

Dad: Good idea. Your mum and I will go for a swim, too.

Hướng dẫn dịch:

1. Bố: Mai ơi, con có thích đi chơi cuối tuần này không?

Mai: Có ạ. Chúng ta sẽ đi đâu ạ?

Bố: Đến Vịnh Hạ Long.

Mai: Ồ, tuyệt quá!

2. Mai: Bữa sáng chúng ta sẽ ăn gì ạ?

Bố: Bố nghĩ chúng ta sẽ ăn hải sản và mì.

Mai: Được. Con thích hải sản.

Mai: Chúng ta có đi thuyền quanh các hòn đảo không hả bố?

Bố: Có chứ.

Mai: Khi nào chúng ta sẽ làm điều đó ạ?

Bố: Bố nghĩ chúng ta sẽ làm điều đó vào buổi chiểu.

4. Mai: Khi nào chúng ta sẽ khám phá hang động hả bố?
 
Bố: Không phải bây giờ, chúng ta sẽ làm điếu đó sau.

Mai: Ồ được ạ. Sau đó con sẽ đi bơi ở bãi biển.

Bố: Ý hay đó. Mẹ con và bố cũng sẽ đi bơi.

Bài 5​​​​​​​. Write about you. (Viết về bạn.)

1. Where will you be tomorrow?

⇒ I think I'll go to Vung Tau beach.

2. What will you do?

⇒ I think I'll swimming and eat seafood

Bài 6​​​​​​​. Let s play. (Cùng chơi)

Questions and answers (Hỏi và trả lời)

What will you do there? ⇒ We'll be at the seaside.

(Bạn sẽ làm gì ở đó? ⇒ Chúng mình sẽ ở bãi biển.)

doctailieu.com
Tải về
28/08/2018    07:23 AM
28/08/2018    07:23 AM
Back to top