Hướng dẫn làm Lesson 2 Unit 5 SGK Tiếng anh 5

Tổng hợp hướng dẫn giải Unit 5 Lesson 2 trang 30, 31 sách giáo khoa tiếng anh lớp 5 chủ đề Where will you be this weekend?

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe vả lặp lại.)

Bài nghe:


 

a. - I'll go for a picnic this weekend.

- That's great.

b. - Where will you go?

- I think I'll go to Ha Long Bay.

c. - What will you do there?

- I think I'll swim in the sea.

d. - Will you visit Tuan Chau Island?

- I don't know. I may explore the caves.

Hướng dẫn dịch:

a. - Mình sẽ đi dã ngoại cuối tuần này.

- Tuyệt quá.

b. - Bạn sẽ đi đâu?

- Mình nghĩ mình sẽ đi Vịnh Hạ Long.

c. - Bạn sẽ làm gì ở đó?

- Mình nghĩ mình sẽ bơi ở biển.

d. - Bạn sẽ đi tham quan đảo Tuần Châu chứ?

- Mình không biết. Có lẽ mình sẽ đi khám phá các hang động.

Bài 2​​​​​​​. Point and say. (Chỉ và nói)

Bài nghe:


 

What will you do at Ha Long Bay? (Bạn sẽ làm gì ở Vịnh Hạ Long?)

I think I'll_____________. (Mình nghĩ mình sẽ____________.)

I don't know. I may______. (Mình không biết nữa. Có lẽ mình_____.)

a. What will you do at Ha Long Bay?

I think I'll explore the caves. / I don't know. I may explore the caves.

b. What will you do at Ha Long Bay?

I think I'll take a boat trip around the islands. / I don't know. I may take a boat trip around the islands.

c. What will you do at Ha Long Bay?

I think I’ll build sandcastles on the beach.

I don't know. I may build sandcastles on the beach.

d. What will you do at Ha Long Bay?

I think I'll swim in the sea.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn sẽ làm gì ở Vịnh Hạ Long?

Mình nghĩ mình sẽ khám phá các hang động. / Mình không biết nữa. Có lẽ mình khám phá các hang động

b. Bạn sẽ làm gì ở Vịnh Hạ Long?

Mình nghĩ mình sẽ đi thuyền quanh các hòn đảo. / Mình không biết nữa. Có lẽ mình sẽ đi thuyền quanh các hòn đảo.

c. Bạn sẽ làm gì ở Vịnh Hạ Long?

Mình nghĩ, mình sẽ xây các lâu dài cát trên bãi biển. / Mình không biết nữa. Có lẽ mình xây các lâu đài cát trên bãi biển.

d. Bạn sẽ làm gì ở Vịnh Hạ Long?

Mình nghĩ mình sẽ bơi ở biển.

Bài 3​​​​​​​. Let's talk. (Cùng nói)

Ask and answer questions about where you will be and what you will do.

(Hỏi và trả lời các câu hỏi: bạn sẽ ở đâu và bạn sẽ làm gì.)

Gợi ý trả lời:

-    Where will you be next week?

⇒ I think I’ll be on the beach.

-    What will you do?

⇒ I don't know. I may build sandcastles on the beach.

Hướng dẫn dịch:

- Bạn sẽ ở đâu tuần tới?

⇒ Mình nghĩ mình sẽ ở bãi biển.

- Bạn sẽ làm gì?

⇒ Mình không biết. Có lẽ minh xây lâu đài cát trên bãi biển?

Bài 4​​​​​​​. Listen and number. (Nghe và đánh số.)

Bài nghe:


​​​​​​​

a.2    b.3    c.4    d.1

1. Dad: Mai, would you like to go away this weekend?

Mai: Yes, please Where will we go?

Dad: To Ha Long Bay.

Mai: Oh, good!

2. Mai: What will we have for breakfast?

Dad: I think we'll have seafood and noodles.

Mai: OK! I love seafood.

3. Mai: Will we take a boat around the islands. Dad?

Dad: Yes, we will.

Mai: When will we do it?

Dad: I think we'll do it in the afternoon.

4. Mai: When will we explore the caves. Dad?

Dad: Not now, we'll do it later.

Mai: Oh ... OK. Then I will go for a swim in the sea.

Dad: Good idea. Your mum and I will go for a swim, too.

Hướng dẫn dịch:

1. Bố: Mai ơi, con có thích đi chơi cuối tuần này không?

Mai: Có ạ. Chúng ta sẽ đi đâu ạ?

Bố: Đến Vịnh Hạ Long.

Mai: Ồ, tuyệt quá!

2. Mai: Bữa sáng chúng ta sẽ ăn gì ạ?

Bố: Bố nghĩ chúng ta sẽ ăn hải sản và mì.

Mai: Được. Con thích hải sản.

Mai: Chúng ta có đi thuyền quanh các hòn đảo không hả bố?

Bố: Có chứ.

Mai: Khi nào chúng ta sẽ làm điều đó ạ?

Bố: Bố nghĩ chúng ta sẽ làm điều đó vào buổi chiểu.

4. Mai: Khi nào chúng ta sẽ khám phá hang động hả bố?
 
Bố: Không phải bây giờ, chúng ta sẽ làm điếu đó sau.

Mai: Ồ được ạ. Sau đó con sẽ đi bơi ở bãi biển.

Bố: Ý hay đó. Mẹ con và bố cũng sẽ đi bơi.

Bài 5​​​​​​​. Write about you. (Viết về bạn.)

1. Where will you be tomorrow?

⇒ I think I'll go to Vung Tau beach.

2. What will you do?

⇒ I think I'll swimming and eat seafood

Bài 6​​​​​​​. Let s play. (Cùng chơi)

Questions and answers (Hỏi và trả lời)

What will you do there? ⇒ We'll be at the seaside.

(Bạn sẽ làm gì ở đó? ⇒ Chúng mình sẽ ở bãi biển.)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn làm Lesson 2 Unit 5 SGK Tiếng anh 5 để xem ở dưới đây
Tải về
28/08/2018    07:23 AM
28/08/2018    07:23 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu