Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận trang 25 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn tìm hiểu và gợi ý trả lời câu hỏi thảo luận trang 25, Bài 4-5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ , Sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Câu hỏi:

Hãy cho biết kết quả tác động của các quá trình ngoại lực lên địa hình.

Hướng dẫn trả lời:

- Các quá trình ngoại lực như gió thổi, dòng chảy thủy văn...làm bào mòn và hạ thấp địa hình vùng núi.

- Hoạt động xâm thực và bồi lấp các vùng trũng.

⟹ Ngoại lực đã tác động làm cho địa hình nước ta được san bằng và hạ thấp.

doctailieu.com
Back to top