Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Hướng dẫn giải bài 3 trang 23 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn tìm hiểu và gợi ý trả lời bài 3 trang 23, Bài 4-5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ , Sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Câu hỏi:

Giai đoạn Tiền Cambri ở nước ta có những đặc điểm gì?

Hướng dẫn trả lời:

- Là giai đoạn cổ nhất và kéo dài nhất trong lịch sử phát triển lãnh thổ Việt Nam.

+ Các đá biến chất ở nước ta được phát hiện ở Kon Tum, Hoàng Liên Sơn có tuổi cách đây 2,5 tỉ năm.

+ Diễn ra ở nước ta trong khoảng 2 tỉ năm và kết thúc cách đây 542 triệu năm.

- Diễn ra trong phạm vi hẹp trên phần lãnh thổ nước ta hiện nay

Giai đoạn này diễn ra chủ yếu ở một số nơi, tập trung ở khu vực núi cao Hoàng Liên Sơn và Trung Trung Bộ.

- Các điều kiện cổ địa lí còn rất sơ khai và đơn điệu

+ Xuất hiện thạch quyển, lớp khí quyển ban đầu còn rất mỏng (chủ yếu là các chất khí amoniac, điôxit cacbon, nitơ, hiđrô và về sau là ôxi). Khi nhiệt độ không khí thấp dần, thủy quyển mới xuất hiện với sự tích tụ của lớp nước trên bề mặt Trái Đất. Từ đó, sự sống xuất hiện.

+ Tuy nhiên, các sinh vật trong giai đoạn này còn ở dạng sơ khai nguyên thủy như tảo, động vật thân mềm.

doctailieu.com
Back to top