Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 126 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1 trang 126, Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp, sách giáo khoa địa lí lớp 12.

Đề bài

Căn cứ vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Lời giải chi tiết

Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp:

  • Điểm công nghiệp;
  • Khu công nghiệp tập trung;
  • Trung tâm công nghiệp;
  • Vùng công nghiệp.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X