Soạn bài tập đọc Đơn xin vào đội

Hướng dẫn soạn bài học tập đọc Đơn xin vào đội giúp học sinh nắm được nghĩa của các từ mới (Điều lệ, danh dự ....), hiểu nội dung của bài
Mục lục nội dung

Câu 1: Đơn này của ai gửi cho ai ? Nhờ đâu em biết điều đó ?

Soạn bài tập đọc Đơn xin vào đội SGK Tiếng Việt 3

Đáp Án:

Đơn này của bạn Lưu Tường Vân gửi cho Ban phụ trách Đội và Ban chỉ huy Liên đội.

Em biết điều đó vì bạn Vân đã đề rõ tên mình trong đơn và còn kí tên ở cuối đơn. Bạn cũng ghi rõ ở phần đầu lá đơn là kính gửi :

– Ban phụ trách Đội

– Ban chỉ huy liên đội

Câu 2: Bạn Tường Vân viết đơn làm gì? Các câu nào cho biết điều đó.

Đáp Án:

Bạn Tường Vân viết đơn để xin vào Đội.

Các câu : "ĐƠN XIN VÀO ĐỘI, Em làm đơn này xin được vào Đội" đã nói lên điều đó.

Câu 3: Nêu nhận xét về cách trình bày đơn :

a) Phần đầu đơn ghi những gì ?

b) Phần cuối đơn ghi những gì ?

Đáp Án:

a) Phần đầu đơn ghi những gì ?

Phần đầu đơn gồm 6 dòng đều ghi rõ :

– Tên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh ở góc trái.

– Địa điểm và ngày tháng năm viết đơn ở góc phải.

– Tên đơn ở chính giữa.

– Địa chỉ gửi đơn đến.

b) Phần cuối đơn ghi những gì ?

Phần cuối đơn gồm ba dòng cuối ghi rõ :

Người làm đơn – Chữ kí – Tên của người làm đơn Nội dung: Nắm được cấu trúc của một lá đơn và cách viết đơn.

Xem thêm

>>> Bài trước: Luyện từ và câu tuần 1

>>> Bài tiếp theo: Soạn bài chính tả (nghe – viết) Chơi chuyền

Hướng dẫn soạn bài tập đọc lớp 3: Đơn xin vào đội

Huyền Chu (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM