Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1

Soạn bài chính tả lớp 3 Cậu bé thông minh

Bài hướng dẫn soạn bài chính tả Cậu Bé Thông Minh nằm trong trang 5 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 tập 1. Đọc Tài Liệu mong rằng với bài hướng dẫn này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức môn Tiếng Việt

 

Câu 1: Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào ? Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ?

Soạn bài chính tả lớp 3 Cậu bé thông minh

Trả lời

– Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang đầu dòng.

– Các chữ can được viết hoa trong bài chính tả là : Hôm, Cậu, Xin, Đức Vua.

Câu 2: Điền vào chỗ trống

Trả lời:

a) l hay n ?

– hạ lệnh.

– nộp bài.

– hôm nọ.

b) an hay ang ?

– đàng hoàng.

– đàn ông.

- sáng loáng.

Câu 3: Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau

Trả lời

Số thứ tự Chữ Tên chữ
1 a a
2 ă á
3 â
4 b
5 c
6 ch xê hát
7 d
8 đ đê
9 e e
10 ê ê

Xem thêm

>>> Bài trước: Soạn bài kể chuyện lớp 3 Cậu bé thông minh

>>> Bài tiếp theo: Hướng dẫn soạn bài tập đọc lớp 3 Hai bàn tay em

chính tả lớp 3 cậu bé thông minh

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Soạn bài chính tả lớp 3 Cậu bé thông minh để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu