Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1

Soạn bài chính tả lớp 3 Cậu bé thông minh

Bài hướng dẫn soạn bài chính tả Cậu Bé Thông Minh nằm trong trang 5 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 tập 1. Đọc Tài Liệu mong rằng với bài hướng dẫn này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức môn Tiếng Việt

 

Câu 1: Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào ? Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ?

Soạn bài chính tả lớp 3 Cậu bé thông minh

Trả lời

– Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang đầu dòng.

– Các chữ can được viết hoa trong bài chính tả là : Hôm, Cậu, Xin, Đức Vua.

Câu 2: Điền vào chỗ trống

Trả lời:

a) l hay n ?

– hạ lệnh.

– nộp bài.

– hôm nọ.

b) an hay ang ?

– đàng hoàng.

– đàn ông.

- sáng loáng.

Câu 3: Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau

Trả lời

Số thứ tự Chữ Tên chữ
1 a a
2 ă á
3 â
4 b
5 c
6 ch xê hát
7 d
8 đ đê
9 e e
10 ê ê

Xem thêm

>>> Bài trước: Soạn bài kể chuyện lớp 3 Cậu bé thông minh

>>> Bài tiếp theo: Hướng dẫn soạn bài tập đọc lớp 3 Hai bàn tay em

chính tả lớp 3 cậu bé thông minh

doctailieu.com
Back to top