Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Hướng dẫn soạn bài tập đọc Chuyện quả bầu trang 116 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Hướng dẫn soạn bài tập đọc Chuyện quả bầu tuần 32, gợi ý trả lời câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 116 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2

Câu hỏi 1. Con Dúi mách hai vợ chồng người đi rừng điều gì?

-       Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 1, tìm điều bí mật mà Dúi nói cho hai vợ chồng người đi rừng biết. Đó là câu trả lời cho câu hỏi.

-     Gợi ý: “Dúi báo.......... khuyên họ.............. ”

Câu hỏi 2: Hai vợ chồng làm cách nào đế thoát nạn?

-       Hướng dẫn: Đọc kĩ đoạn 2, em sẽ tìm được nội dung cho câu trả lời.

-     Gợi ý: Hai vợ chồng làm................ Nhờ sống........ thoát nạn”.

Câu hỏi 3: Có chuvện gì lạ xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt?

-       Hướng dẫn: Đọc thầm đoạn 3, em sẽ tìm thấy nội dung câu trả lời.

-       Gợi ý: “ít lâu sau.............. Bầu”. Một thời gian sau “từ trong quả bầu............... bé nhỏ nhảy ra”.

Câu hỏi 4: Hãy kể thêm tên một số dân tộc trên đất nước ta.

-    Hướng dẫn: Ngoài những dân tộc nêu trong bài, em biết những dân tộc nào thì nêu tiếp.

Ví dụ: Dân tộc Vân Kiều, dân tộc Rục...

Câu hỏi 5: Hãy đặt tên khác cho truyện.

-        Hướng dẫn: Dựa vào nội dung câu chuyện, em suy nghĩ tự mình đặt tên cho câu chuyện, sao cho tên truyện phù hợp với nội dung là được.

Ví dụ: Tên truyện có thế là “Sinh ra từ một mẹ” hoặc "Tổ tiên của chúng ta”

doctailieu.com
Back to top