Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Hướng dẫn giải bài Chính tả Chuyện quả bầu trang 118 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Hướng dẫn giải bài Chính tả Chuyện quả bầu tuần 32, gợi ý trả lời câu 1,2 trang 118 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2

Câu 1. Điền vào chỗ trống:

"l" hoặc “n”:

BÁC LÁI ĐÒ

Bác làm nghề chở đò đã năm năm nay. Với chiếc thuyền nan lênh đênh mặt nước, ngày này qua tháng khác, bác chăm lo đưa khách qua lại trên sông.

b) "v" hoặc “d”:

“v    Đi đâu mà vội mà vàng

Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây?

     Thong thả như chúng em đây

Chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng”.

Câu 2. Tìm những từ.

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng “n” hoặc "l", có nghĩa sau:

-        Vật dùng để nấu cơm: nồi.

-        Đi qua chỗ có nước: lội.

-        Sai sót khuyết điểm: lỗi.

b. Chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa sau:

-        Ngược với buồn: vui

-        Mềm nhưng bền khó làm đứt: dai.

-        Bộ phận cơ thể nối tay với mình: vai.

doctailieu.com
Back to top