Mục lục bài học
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2

Hướng dẫn soạn bài kể chuyện 3 trang 24 Ông tổ nghề thêu

Bài soạn do nhóm biên tập Đọc Tài Liệu biên soạn và tổng hợp, qua đó giúp các em học sinh có thể khái quát đặt đúng tên cho từng đoạn của câu chuyện, lời kể tự nhiên, giọng kể phù hợp với nội dung câu chuyện. Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về máy.

Câu 1 (trang 24 sgk Tiếng Việt 3): Đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện Ông tổ nghề thêu.

Đáp Án:

Đoạn 1: Cậu bé ham học.

Đoạn 2: Vua Trung Quốc thử tài.

Đoạn 3: Mấy ngày sống trên lầu cao.

Đoạn 4: Hạ cánh an toàn.

Đoạn 5: Truyền bá nghề thêu và nghề làm lọng.

 

Câu 2 (trang 24 sgk Tiếng Việt 3): Kể lại một đoạn của câu chuyện.

Đáp Án:

– Kể lại đoạn 2 : Khi Trần Quốc Khái được cử làm sứ giả sang Trung Quôc, vua Trung Quốc nghe tin ông là người có tài, muốn thử thách ông nên đã mời ông lên một cái lầu cao rồi rút thang ra. Trên lầu không có thức ăn, chỉ có hai pho tượng Phật, hai cái lọng, một bức trướng thêu ba chữ "Phật tại tâm" và một vò nước.

Hướng dẫn soạn bài kể chuyện 3 trang 24 Ông tổ nghề thêu
 

 

doctailieu.com
Back to top