Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Hướng dẫn ôn tập giữa học kì 2 tiết 9 trang 80 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Hướng dẫn giải bài ôn tập giữa học kì 2 tiết 9 tuần 27, gợi ý trả lời câu 1,2,3 ,4,5 trang 80 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2

CÁ RÔ LỘI NƯỚC

Những bác rô già, rô cụ lực lưỡng, đầu đuôi đen sì lẫn với màu bùn. Những cậu rô đực cường tráng, mình dài mốc thếch. Suốt mùa đông ẩn náu trong bùn ao, bây giờ mới chui ra, khoan khoái đớp bóng nước mưa mới ấm áp, rồi dựng vây lưng ra như ta trương cờ, rạch ngược qua mặt bùn khô, nhanh như cóc nhảy. Hàng đàn cá rô nô nức lội ngược trong mưa, nghe rào rào như đàn chim vỗ cánh trên mặt nước.

Dựa theo nội dung của bài đọc trên, đánh dấu X vào ô trống trước  câu trả lời đúng:

Câu 1. Cá rô có màu sắc như thế nào?

Giống màu bùn.

Câu 2. Mùa đông cá rô ẩn náu ở đâu?

Trong bùn ao.

Câu 3. Đàn cá rô lội nước mưa tạo ra tiếng động như thế nào?

Rào rào như đàn chim vỗ cánh.

Câu 4. Trong câu: “Cá rô nô nức lội ngược trong mưa”, từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi “con gì?”

 “cá rô”.

Câu 5. Bộ phận in đậm trong câu: “Chúng khoan khoái đớp bóng nước mưa”. Trả lời cho câu hỏi nào?

Như thế nào?

doctailieu.com
Back to top