Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Hướng dẫn ôn tập giữa học kì 2 tiết 8 trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Hướng dẫn giải bài ôn tập giữa học kì 2 tiết 8 tuần 27, gợi ý trả lời câu hỏi trang 79 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2

TRÒ CHƠI Ô CHỮ

Điền vào ô trống theo hàng ngang:

-     Dòng 1: Người cưới công chúa Mị Nương. (7 chữ cái)

-     Dòng 2: Mùa rét (lạnh). (4 chữ cái).

-     Dòng 3: Cơ quan phụ trách chuyển thư từ. (7 chữ cái)

-     Dòng 4: Ngày tết của thiếu nhi. (8 chữ cái)

-      Dòng 5: Nơi chứa sách, báo cho mọi người đọc. (7 chữ cái)

-     Dòng 6: Con vật đi lạch bạch. (3 chữ cái)

-     Dòng 7: Trái nghĩa với dữ. (4 chữ cái bắt đầu bằng chữ H)

-      Dòng 8: Tên con sông đẹp ở thành phố Huế. (9 chữ cái)

Hướng dẫn ôn tập giữa học kì 2 tiết 8 trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn ôn tập giữa học kì 2 tiết 8 trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu