Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Hướng dẫn ôn tập giữa học kì 2 tiết 8 trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Hướng dẫn giải bài ôn tập giữa học kì 2 tiết 8 tuần 27, gợi ý trả lời câu hỏi trang 79 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2

TRÒ CHƠI Ô CHỮ

Điền vào ô trống theo hàng ngang:

-     Dòng 1: Người cưới công chúa Mị Nương. (7 chữ cái)

-     Dòng 2: Mùa rét (lạnh). (4 chữ cái).

-     Dòng 3: Cơ quan phụ trách chuyển thư từ. (7 chữ cái)

-     Dòng 4: Ngày tết của thiếu nhi. (8 chữ cái)

-      Dòng 5: Nơi chứa sách, báo cho mọi người đọc. (7 chữ cái)

-     Dòng 6: Con vật đi lạch bạch. (3 chữ cái)

-     Dòng 7: Trái nghĩa với dữ. (4 chữ cái bắt đầu bằng chữ H)

-      Dòng 8: Tên con sông đẹp ở thành phố Huế. (9 chữ cái)

Hướng dẫn ôn tập giữa học kì 2 tiết 8 trang 79 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu