Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Hướng dẫn giải bài chính tả Mưa bóng mây trang 20 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Hướng dẫn giải bài chính tả Mưa bóng mây tuần 20, gợi ý trả lời câu hỏi trang 20 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2.

Câu hỏi: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a) (sương, xương): sương mù. xương rồng

—  (sa, xa): đất phù sa, đường xa

—  (sót, xót): xót xa, thiếu sót

b) (chiết, chiếc): chiết cành, chiếc lá

—  (tiết, tiếc): nhớ tiếc, tiết kiệm

—   (biết, biếc): hiểu biết, xanh biếc

Hướng dẫn giải bài chính tả Mưa bóng mây trang 20 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu