Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Hướng dẫn giải bài chính tả Mưa bóng mây trang 20 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Hướng dẫn giải bài chính tả Mưa bóng mây tuần 20, gợi ý trả lời câu hỏi trang 20 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2.

Câu hỏi: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a) (sương, xương): sương mù. xương rồng

—  (sa, xa): đất phù sa, đường xa

—  (sót, xót): xót xa, thiếu sót

b) (chiết, chiếc): chiết cành, chiếc lá

—  (tiết, tiếc): nhớ tiếc, tiết kiệm

—   (biết, biếc): hiểu biết, xanh biếc

Hướng dẫn giải bài chính tả Mưa bóng mây trang 20 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài chính tả Mưa bóng mây trang 20 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu