Mục lục bài học
Soạn Tiếng Việt lớp 2

Hướng dẫn giải bài chính tả Gió trang 16 SGK Tiếng Việt 2 tập 2

Hướng dẫn giải bài chính tả Gió tuần 20, gợi ý trả lời câu hỏi 1,2 trang 16 sách giáo khoa Tiếng Việt 2 tập 2.

Câu 1. Điền vào chỗ trống:

a) “s” hoặc “x”                                b)  “iết” hoặc “iếc”

Hoa sen, xen lẫn                              làm việc, bữa tiệc

Hoa súng, xúng xính                         thời tiết, thương tiếc

Câu 2. Tìm và ghi và chỗ trống các từ:

a) Chứa tiếng có âm "s" hoặc "x" có nghĩa như sau:

* Mùa đầu tiên trong bốn mùa là: mùa xuân

b). Chứa tiếng có vần “iết” hoặc “iếc”, có nghĩa như sau:

* Nước chảy rất mạnh: chảy xiết.

* Tai nghe rất kém: điếc.

Hướng dẫn giải bài chính tả Gió trang 16 SGK Tiếng Việt 2 tập 2
 

doctailieu.com
Back to top