Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Hướng dẫn giải bài 5 trang 149 SGK Địa lí 12

Hướng dẫn giải bài 5 trang 149 , Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, sách giáo khoa Địa lí 12.

Đề bài

Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng cùa vùng.

Lời giải chi tiết

 Các trung tâm công nghiệp quan trọng: Thái Nguyên, Việt Trì, Hạ Long (quy mô trung bình), Cẩm Phả (nhỏ).


 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài 5 trang 149 SGK Địa lí 12 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu