Hướng dẫn giải bài 2 trang 184 SGK Địa lí 12

Xuất bản: 24/08/2018 - Cập nhật: 14/09/2018 - Tác giả: Giangdh

Hướng dẫn giải bài 2 trang 184, Bài 40 Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ, sách giáo khoa địa lí 12

Đề bài

Cho bảng số liệu (bảng 40.2 trang 184 sgk Địa lí 12)

GTSX CN theo thành phần kinh tế của vùng ĐNB

Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ qua các năm trên. Nêu nhận xét.

Phương pháp giải

- Kĩ năng nhận dạng và vẽ biểu đồ cột chồng.

- Kĩ năng nhận xét biểu đồ.

Lời giải chi tiết

a)

Bước 1. Nhận dạng biểu đồ cột chồng (giá trị tuyệt đối)

+ Yêu cầu đề: thể hiện giá trị sản xuất phân theo thành phần (giá trị tuyệt đối)

+ Bảng số liệu: thể hiện tổng.

⟹ Lựa chọn biểu đồ cột chồng để thể hiện giá trị tuyệt đôi của đối tượng.

Bước 2. Vẽ biểu đồ

Bước 2 Vẽ biểu đồ

Biểu đồ thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ năm 1995 và 2005.

b)  Nhận xét:

-  Giá trị sản xuất công nghiệp  giữa các thành phần kinh tế có sự chênh lệch: cao nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, tiếp theo la khu vực Nhà nước và thấp nhất là khu vực  ngoài  Nhà nước.

-   So với năm 1995, giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ năm 2005 tăng gấp 3,95 lần (từ 50.508 tỉ đồng năm 1995 lên 199.622 tỉ đồng năm 2005).

+ Khu vực Nhà nước tăng gấp 2,45 lần (từ 19.607  tỉ đồng năm 1995 lên 48.58  tỉ đồng năm 2005 ), thấp hơn mức tăng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng.

+ Khu vực ngoài Nhà nước tăng gấp 4,7 lần (từ 9.942 tỉ đồng năm 1995 lên 46.738 tỉ đồng năm 2005), cao hơn mức tăng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng (3,95 lần).

+ Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh nhất gấp 5,0 lần (từ 20.959 tỉ đồng năm 1995 lên 104.826 tỉ đồng năm 2005), cao hơn mức tăng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng.

- Về cơ cấu tỉ trọng thành phần:

+ Khu vực kinh tế nhà nước có xu hướng giảm từ 38,8% (1995) xuống 24,1% (2005).

+ Khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng khá nhanh từ 19,7% (1995) lên 23,4% (2005).

+ Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh từ 41,5 % (1995) lên 52,5% (2005).

⟹ Xu hướng thay đổi phù hợp với chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế nước ta hiện nay.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM