Hỏi Đáp Lịch Sử và Địa Lí 7

Bài 1 trang 89 SGK Sử 7

Bài 1 trang 89 SGK Sử 7

Giải bài 1 trang 89 SGK Lịch Sử 7. Những ý chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong giai đoạn 1424 - 1426.

Bài 1 trang 86 SGK Sử 7

Bài 1 trang 86 SGK Sử 7

Giải bài 1 trang 86 SGK Lịch Sử 7. Những ý chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong giai đoạn 1418 – 1423.

Câu hỏi bài 29 trang 148 sgk Sử 7

Câu hỏi bài 29 trang 148 sgk Sử 7

Giải câu hỏi bài 29 trang 148 sgk Lịch Sử 7. Giải bài tập về nhà lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX.

Bài 2 trang 147  SGK Sử 7

Bài 2 trang 147 SGK Sử 7

Giải bài 2 trang 147 SGK Lịch Sử 7. Các ngành khoa học xã hội như Sử học, Địa lý, Y học nước ta thời kì này phát triển rất rực rỡ

Bài 1 trang 147 SGK Sử 7

Bài 1 trang 147 SGK Sử 7

Giải bài 1 trang 147 SGK Lịch Sử 7. Các thành tựu văn học, nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật ở nước ta cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX.

Bài 2 trang 145 SGK Sử 7

Bài 2 trang 145 SGK Sử 7

Giải bài 2 trang 145 SGK Lịch Sử 7.     Các loại hình nghệ thuật ở thời kì này có sự phát triển phong phú, mang nhiều nét mới so với các thế kỉ trước