Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 sgk Toán 1

Xuất bản: 11/05/2018 - Cập nhật: 05/01/2019 - Tác giả:

Hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4 và bài 5 trang 62 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 bài Luyện tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.

 

Hướng dẫn chi tiết giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa Toán lớp 1 trang 62

Bài 1 (trang 62 SGK Toán lớp 1) Tính

5 - 4 = 4 - 0 =  3 - 3 = 2 - 0 = 1 + 0 =
5 - 5 = 4 - 4 = 3 - 1 = 2 - 2 = 1 - 0 =

Đáp án:

5 - 4 = 1 4 - 0 = 4  3 - 3 = 0 2 - 0 = 2 1 + 0 = 1
5 - 5 = 0 4 - 4 = 0 3 - 1 = 2 2 - 2 = 0 1 - 0 = 1

Bài 2 (trang 62 SGK Toán lớp 1) Tính


bài 2 trang 62 sách giáo khoa toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 62 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 3 (trang 62 SGK Toán lớp 1) Tính

2 - 1 - 1 = 3 - 1 - 2 = 5 - 3 -0 =
4 - 2 - 2 = 4 - 0 - 2 = 5 - 2 -3 =

Đáp án:

2 - 1 - 1 = 0 3 - 1 - 2 = 0 5 - 3 -0 = 2
4 - 2 - 2 = 0 4 - 0 - 2 = 2 5 - 2 -3 = 0

Bài 4 (trang 62 SGK Toán lớp 1) Điền dấu ( > = < )

5 - 3 ... 2 3 - 3 ... 1 4 - 4 ... 0
5 - 1 ... 3 3 - 2 ... 1 4 - 0 ... 0

Đáp án:

5 - 3 = 2 3 - 3 < 1 4 - 4  = 0
5 - 1 > 3 3 - 2 = 1 4 - 0 > 0

Bài 5

 (trang 62 SGK Toán lớp 1) Viết phép tính thích hợp:

bài 5 trang 62 sách giáo khoa toán lớp 1

Đáp án:

a) 4 - 4 = 0

b) 3 - 3 = 0

Đáp án bài 5 trang 62 sách giáo khoa toán lớp 1
 

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ