Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn làm bài luyện tập trang 63 sách giáo khoa môn Toán lớp 1

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn cách làm và đáp án các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63 SGK Toán lớp 1 chính xác nhất. Tài liệu này sẽ giúp các phụ huynh tham khảo trước khi hướng dẫn các bé ôn tập lại những kiến thức đã học trên lớp.

BÀI 1 trang 63 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

bài 1 trang 63 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 63 sách giáo khoa toán lớp 1
 

BÀI 2 trang 63 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

2 + 3 = 4 + 1 = 1 + 2 = 3 + 1 = 4 + 0 =
3 + 2 = 1 + 4 = 2 + 1 = 1 + 3 = 0 + 4 =

Đáp án:

2 + 3 = 5 4 + 1 = 5 1 + 2 = 3 3 + 1 = 4 4 + 0 =4
3 + 2 = 5 1 + 4 = 5 2 + 1 = 3 1 + 3 = 4 0 + 4 = 4

BÀI 3 trang 63 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền dấu ( > =  < )

4 + 1 ... 4  5 - 1 ... 0 3 + 0 ... 3
4 + 1 ... 5 5 - 4 ... 2 3 - 0 ... 3

Đáp án:

4 + 1 = 5 - 1 > 0 3 + 0 = 3
4 + 1 5 5 - 4 < 2 3 - 0 = 3

BÀI 4 trang 63 SGK Toán lớp 1

Đề bài:  Viết phép tính thích hợp:

bài 4 trang 63 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

a) 3 + 2 = 5

b) 5 - 2  = 3

Đáp án bài 4 trang 63 sách giáo khoa toán lớp 1

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn làm bài luyện tập trang 63 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu