Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn làm bài luyện tập trang 63 sách giáo khoa môn Toán lớp 1

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn cách làm và đáp án các bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63 SGK Toán lớp 1 chính xác nhất. Tài liệu này sẽ giúp các phụ huynh tham khảo trước khi hướng dẫn các bé ôn tập lại những kiến thức đã học trên lớp.

BÀI 1 trang 63 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

bài 1 trang 63 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 63 sách giáo khoa toán lớp 1
 

BÀI 2 trang 63 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

2 + 3 = 4 + 1 = 1 + 2 = 3 + 1 = 4 + 0 =
3 + 2 = 1 + 4 = 2 + 1 = 1 + 3 = 0 + 4 =

Đáp án:

2 + 3 = 5 4 + 1 = 5 1 + 2 = 3 3 + 1 = 4 4 + 0 =4
3 + 2 = 5 1 + 4 = 5 2 + 1 = 3 1 + 3 = 4 0 + 4 = 4

BÀI 3 trang 63 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền dấu ( > =  < )

4 + 1 ... 4  5 - 1 ... 0 3 + 0 ... 3
4 + 1 ... 5 5 - 4 ... 2 3 - 0 ... 3

Đáp án:

4 + 1 = 5 - 1 > 0 3 + 0 = 3
4 + 1 5 5 - 4 < 2 3 - 0 = 3

BÀI 4 trang 63 SGK Toán lớp 1

Đề bài:  Viết phép tính thích hợp:

bài 4 trang 63 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

a) 3 + 2 = 5

b) 5 - 2  = 3

Đáp án bài 4 trang 63 sách giáo khoa toán lớp 1

 

doctailieu.com
Back to top