Giải bài toán phần luyện tập chung trang 18 sách giáo khoa lớp 3

Xuất bản: 11/04/2018 - Cập nhật: 14/09/2018

Giải bài tập toán lớp 3 với phần luyện tập chung trang 18 sách giáo khoa giúp các con có cái nhìn tổng thể về những bài trước đó. Cha mẹ hãy đọc để cùng con xem giờ và tải về để con ôn lại những bài đã học cho kỳ kiểm tra cuối kỳ được tốt nhất nhé.

Bài 1 (trang 18 SGK Toán 3):

Đặt tính rồi tính:        

a) 415 + 415

536 – 156

b) 234 + 432

652 – 126

c) 162 + 370

728 – 245

Đáp án:

Giải bài toán phần luyện tập chung trang 18 sách giáo khoa lớp 3
 

Bài 2 (trang 18 SGK Toán 3):

Tìm x

x × 4 = 32

x : 8 = 4

Đáp án:

a) x × 4 = 32

x = 32 : 4

x = 8

(tìm thừa số chưa biết)

b) x : 8 = 4

x = 4 x 8

x = 32

(tìm số bị chia chưa biết)

Bài 3 (trang 18 SGK Toán 3):

Tính:

a) 5 x 9 +27

b) 80 : 2 – 13

Đáp án:

a) 5 x 9 + 27 = 45 + 27

= 72

b) 80 : 2 – 13 = 40 - 13

= 27

Bài 4 (trang 18 SGK Toán 3):

Thùng thứ nhất có 125 l dầu, thùng thứ hai có 160 l dầu. Hỏi thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất bao nhiêu lít dầu?

Đáp án:

Thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất số lít dầu là:

160 – 125 = 35 (l)

Đáp số: 35 lít dầu

Bài 5 (trang 18 SGK Toán 3):

Vẽ hình theo mẫu :

Đáp án:

Các bạn vẽ theo hình như trong SGK toán lớp 3 (trang 18)

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM