Giải bài tập toán lớp 3 chương 2 phần bảng nhân 6 sách giáo khoa

Để học tốt Toán 3, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 3 để giúp các em hiểu sâu hơn phần kiến thức đã được học về Toán 3. Bạn nhấn tải về để tải về tham khảo lời giải chi tiết cho từng bài.

Bài 1 (trang 19 SGK Toán 3):

Tính nhẩm:

6 x 4 =

6 x 1 =

6 x 9 =

6 x 10 =

6 x 6 =

6 x 3 =

6 x 2 =

0 x 6 =

6 x 8 =

6 x 5 =

6 x 7 =

6 x 0 =

Đáp án:

6 x 4 =24

6 x 1 =6

6 x 9 =54

6 x 10 =60

6 x 6 =36

6 x 3 =18

6 x 2 =12

0 x 6 =0

6 x 8 =48

6 x 5 =30

6 x 7 =42

6 x 0 =0

Bài 2 (trang 19 SGK Toán 3):

Mỗi thùng có 6 lit dầu. Hỏi 5 thùng như thế có bao nhiêu lít dầu?

Đáp án:

Số lít dầu của 5 thùng là:

6 x 5 = 30 ( lít)

Đáp số: 30 lít dầu

Bài 3 (trang 19 SGK Toán 3):

6

12

18

 

 

36

 

 

 

60

 

Đáp án:

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập toán lớp 3 chương 2 phần bảng nhân 6 sách giáo khoa để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu