Giải bài tập toán lớp 3 nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số là một phép tính mới với các em, vì vậy, cha mẹ hãy cùng con tìm ra phương pháp học tốt nhất để con nhanh chóng tiếp thu bài cũng như nhớ những kiến thức đã học. Cha mẹ hãy in bài tập này ra để con tiện ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ và cuối năm nhé.

Bài 1 (trang 22 SGK Toán 3):

Tính :

Giải bài tập toán lớp 3 nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
 

Đáp án:

Giải bài tập toán lớp 3 nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Bài 2 (trang 22 SGK Toán 3):

Một cuộn vải dài 35 m. Hỏi 2 cuộn vải như thế dài bao nhiêu mét?

Đáp án:

Độ dài của 2 cuộn vải là:

35 x 2 = 70 (m)

Đáp số: 70 m

Bài 3 (trang 22 SGK Toán 3):

Tìm x:

a) x : 6 = 12

b) x : 4 = 23

Đáp án:

a) x : 6 = 12

x = 12 x 6

x = 72

b) x : 4 = 23

x = 23 x 4

x = 92

doctailieu.com
Back to top